Đức Hồng y Tổng giám mục Seoul cử hành lễ Giáng sinh

Photo: YONHAP News via world.kbs.co.kr

Trong thánh lễ vọng Giáng sinh trực tuyến, 24/12/2020 vừa qua, Đức Hồng y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo-jung), Tổng giám mục giáo phận thủ đô Seoul, hay còn gọi là Hán Thành của Nam Hàn, kêu gọi các tín hữu quan tâm hơn đến những người láng giềng nghèo túng và bày tỏ tình yêu thương huynh đệ đối với họ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Năm nay, vì đại dịch gia tăng, các buổi lễ Giáng sinh trọng thể hầu như vắng bóng tại Hàn Quốc. Tổng giáo phận Hán Thành đã quyết định cử hành thánh lễ trực tuyến vào những giờ chính, và những lễ vào các giờ khác được cử hành với số tín hữu thu hẹp tối đa 15 người. Tại các giáo phận khác, cũng có những quyết định tương tự.

Đức Hồng y Liêm Thù Chánh đã cử hành thánh lễ trực tuyến tại Nhà thờ Chính tòa Minh Đỗng (Myeong Dong). Ngài nhắn nhủ các tín hữu rằng: “Hễ bóng tối càng dìm chúng ta trong đêm đen, chúng ta càng phải cởi mở đối với ánh sáng đến từ trên cao”.

(KBS.Kr 2020-12-25)

Add new comment

2 + 2 =