Đức Hồng y Tổng giám mục Ouagadougou kêu gọi chống hôn nhân đồng phái

Đức Hồng y Philippe Ouédraogo | Vatican News

Đức Hồng y Philippe Ouédraogo, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, bên Phi châu, kêu gọi các tín hữu chống lại những sức ép cổ võ hôn nhân đồng phái tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong bài giảng thánh lễ Vọng Phục sinh, ngày 3/4/2021 vừa qua, Đức Hồng y Ouédraogo, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nói rằng: “Tuy đón nhận các giá trị tích cực của thời đại tân tiến, nhưng trong tư cách là những chủ thể tích cực của tương lai thế giới, các gia đình Kitô Phi châu phải chống lại thái độ đế quốc của những nhóm cổ võ và các hiệp hội thúc đẩy và muốn áp đặt hôn nhân đồng phái và lối sống tháo thứ...”.

Đức Hồng y Ouédraogo cũng chống lại chế độ đa thê và ngoại tình, đồng thời tái khẳng định đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô. Ngài cũng lên án sự áp đặt ngấm ngầm các phương tiện ngừa thai cho các phụ nữ và thiếu nữ, nạn phá thai và giết người. Đức Hồng y nói: “Mọi Kitô hữu phải noi gương thánh Giuse, cởi mở đón nhận sự sống con người, sẵn sàng bảo vệ sự sống... Chứng tá mà các tín hữu Kitô phải nêu lên trong xã hội này cũng đòi chúng ta phải tìm kiếm ‘những sự trên cao’ chứ không phải những sự phù du của trần thế này”.

(Burkina24 4-4-2021)

Add new comment

1 + 3 =