Đức Hồng y Tổng giám mục New York kêu gọi các tín hữu tái dự lễ Chúa nhật

Đức Hồng y Timothy Dolan | Peter Zelasko/CNA

Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, tha thiết kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy trở lại tham dự các thánh lễ Chúa nhật.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trên báo của Tổng giáo phận New York, truyền đi ngày 7/4/2021, Đức Hồng y Dolan viết: “Năm ngoái, chúng tôi đã thận trọng quyết định rằng tình trạng khẩn trương về y tế có thể cho miễn chuẩn cho chúng ta nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa nhật, nhưng nay có nhiều tín hữu Công giáo đã trở lại với các hoạt động công cộng, nhưng lại không tham dự thánh lễ. Họ cần trở lại nhà thờ.

“Nhiều người trong chúng ta đi tiệm ăn, các trẻ em đi đá bóng, chơi games, đi mua sắm, đi tiệm mỹ phẩm, tụ họp với gia đình và bạn hữu... Nay đến lúc cần trở về với thánh lễ”.

Hồi tháng Ba năm ngoái, tất cả các giáo phận Công giáo tại Mỹ đã ngưng thánh lễ công cộng vì đại dịch Covid-19 lan lây. Nay trong khi tất cả các giáo phận đã mở lại các nhà thờ, chỉ có một số ít giáo phận tái lập nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa nhật đối với các tín hữu không có triệu chứng và không có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, hoặc phải săn sóc người bệnh. Đức Hồng y Dolan viết: “Nay đã đến lúc trở lại tham dự thánh lễ Chúa nhật! Chúng ta nhận ra Chúa Giêsu trong thánh lễ và qua việc rước lễ. Chúng ta tái đi vào mầu nhiệm vĩnh cửu cái chết của Chúa trên thập giá và sự sống lại của Chúa từ cõi chết. Mỗi thánh lễ Chúa nhật là sự tái diễn Bữa Tiệc ly, thứ Sáu Tuần thánh và Phục sinh”.

Phát ngôn viên của Đức Hồng y Dolan giải thích rằng “Hiện nay càng ngày càng có nhiều người được chích vắc xin ngừa Covid-19, dân chúng ngày càng trở lại các hoạt động công cộng, vì thế Đức Hồng y Dolan nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa nhật, theo luật Hội thánh”. Văn phòng của vị Tổng đại diện giáo phận New York cũng nhắc nhở các linh mục về nghĩa vụ cổ võ các tín hữu chu toàn nghĩa vụ dự lễ Chúa nhật và các lễ trọng.

(CNA 7-4-2021)

Add new comment

10 + 10 =