Đức Hồng y Sako kêu gọi các nhà chính trị thỏa thuận với nhau

Irakiens se rendant aux urnes le 10 octobre dernier | Vatican News

Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê bên Irak, kêu gọi các nhà chính trị nước này hãy tìm kiếm một thỏa thuận với nhau sau cuộc tuyển cử vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA

Trong cuộc bầu cử ngày 10/10/2021 mới đây, chỉ có 41% các cử tri Irak tham gia bỏ phiếu và kết quả xác nhận khối do đạo sĩ Moqtada Al-Sadr, thuộc Hồi giáo Shiite chiến đa số, đã thắng cử với 73 trên tổng số 329 ghế tại Quốc hội. Liên minh Fatah cũng thuộc Hồi giáo Shiite được 14 ghế, tức là giảm 34 ghế so với lần bầu cử quốc hội trên đây. Nay phong trào này phản đối kết quả và có thể hai nhóm vừa nói sẽ đụng độ với nhau. Ngoài ra không dễ đạt tới một thỏa thuận về vị Thủ tướng mới, theo truyền thống là một người Hồi giáo Shiite.

Ông Al-Sadr muốn chấm dứt ảnh hưởng của Mỹ và Iran đối với chính trị nội bộ của Irak và ông phê bình các lực lượng động viên quần chúng, do lực lượng Fatah, chịu ảnh hưởng lớn của Iran và đã đàn áp mạnh mẽ chống các cuộc biểu tình của giới trẻ chống nạn tham nhũng, thất nghiệp và thiếu các dịch vụ, cũng như ảnh hưởng của các thế lực nước ngoài và chính trị nội bộ của Irak.

Trong bối cảnh hiện nay, Đức Hồng y Sako đã kêu gọi các công dân hãy nghĩ đến thiện ích của đất nước và ngài khẳng định rằng “hiện tượng các khối chính trị không có lợi cho ai. Những người thắng cử có quyền vui mừng nhưng không có quyền phá tan những người thua cuộc. Những ai nghĩ rằng đã có những bất công thì hãy nại đến công lý và hệ thống tư pháp, thay vì dùng võ khí. Cố tình không biết tới hòa bình dân sự, sự hiệp nhất quốc gia và an ninh của các công dân là một tội trọng”. Sau cùng, Đức Hồng y Sako hy vọng các nhà chính trị hiểu rằng thái độ do dự của phần lớn dân chúng tham gia bầu cử biểu lộ sự thất vọng của họ”.

(Vatican News 19-10-2021)

Add new comment

1 + 1 =