Đức Hồng y Quốc vụ khanh truyền chức giám mục cho Niên trưởng Tòa Rota

Momento de la imposición de manos a Mons. Arellano | Seminario Mayor "San Ildefonso" de Toledo

Thứ Bảy, ngày 25 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Toledo, Tây Ban Nha, để truyền chức giám mục cho Niên trưởng Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma, là cha Alejandro Arellano Cedillo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Arellano, 63 tuổi (1960), nguyên quán tại Toledo, thuộc Tu đoàn Tông đồ “Linh mục Công nhân Nước Chúa Kitô”, được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Niên trưởng Tòa Rota, ngày 30 tháng Ba năm 2021, và hồi tháng Hai năm nay, ngài bổ nhiệm cha làm giám mục.

Phần lớn các hoạt động của Tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét, từ cấp hai trở lên, các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, dưới sự điều động của một vị niên trưởng. Ngoài ra, tòa này cũng xét xử những vụ do Đức Thánh cha ủy nhiệm.

Đồng tế với Đức Hồng y Quốc vụ khanh, có bốn hồng y, trong đó có Đức Hồng Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và 20 giám mục, cùng đông đảo các linh mục, trước sự hiện diện của chính quyền địa phương, thân nhân và đông đảo các tín hữu.

(noticias.es 25-3-2023)

Add new comment

3 + 2 =