Đức Hồng y Quốc vụ khanh cổ võ văn hóa đối thoại và cộng tác

Photo: Vatican News

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cổ võ nền văn hóa và đối thoại, đồng thời bài trừ sự kỳ thị những thành phần thiểu số.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài tham luận hôm 21 tháng Chín vừa qua, tại khóa họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc ở New York, nhân dịp kỷ niệm 30 năm tuyên ngôn về quyền của những người thuộc các nhóm dân thiểu số về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Ngài cổ võ sự từ khước không sự dùng từ “thiểu số”, khi nó chỉ một phần nhỏ dân cư, hoặc vì việc sử dụng này tạo nên tâm tình bị cô lập và thấp kém. Việc sử dụng các từ ngữ không được làm hao mòn nguyên tắc làm nền tảng cho các quyền tự do cơ bản, nghĩa là nguyên tắc “Tất cả đều có phẩm giá bình trạng và bình quyền”.

Theo Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, khẳng định căn tính của mình và sống an bình với người khác, chính là những khát vọng được tất cả các sắc dân thiểu số về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ trên thế giới chia sẻ: việc bảo vệ các sắc dân này phải tôn trọng các nguyên tắc, như bảo vệ cuộc sống, không loại trừ, không kỳ thị và không đồng hóa.

Đức Hồng y Parolin nói thêm rằng Tòa Thánh rất quan tâm và lo âu về điều này: các tín hữu Kitô là nhóm bị bách hại nhiều nhất trên thế giới, chứ không phải chỉ nguyên tại các nước trong đó các Kitô hữu là nhóm thiểu số. “Người ta ước lượng có khoảng 360 triệu tín hữu Kitô tại 76 quốc gia bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo hành, bách hại vì tín ngưỡng của họ. Đây là một sự vi phạm quyền tự do căn bản về tư tưởng, lương tâm và tôn giáo”.

(Vatican News 22-9-2022)

Add new comment

1 + 18 =