Đức Hồng y Parolin viếng thăm Marseille bên Pháp

La cathédrale de la Major à Marseille. Adrien Payet, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Thứ Sáu. ngày 24 tháng Sáu này, Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ đến viếng thăm lần đầu tiên tại Tổng giáo phận Marseille ở miền nam nước Pháp, để cử hành hai thánh lễ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Parolin được mời đến Marseille, nhân dịp kỷ niệm 300 năm lời khấn hứa thánh hiến vĩnh viễn giáo phận này cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 04 tháng Sáu năm 1722, tức là hai năm sau đại dịch năm 1720 tiêu diệt một nửa dân thành Marseille. Hồi đó, trong đại dịch, Đức giám mục de Belsunce ở địa phương đã thánh hiến giáo phận cho Thánh Tâm Chúa, nhưng năm 1722, sự lan lây lại tiếp tục, khiến Đức cha đề nghị dân chúng thực hiện lời khấn hứa bền vững cho Trái Tim Chúa. Thế là ngày 04 tháng Sáu năm 1722, vị thị trưởng địa phương cùng với dân chúng đã long trọng khấn hứa tại Nhà thờ chính tòa Marseille, và hứa sẽ đời đời tham dự thánh lễ vào ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa, thứ Sáu tuần thứ ba sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Họ cũng dâng một cây nến lớn nặng 7 kilo có trang điểm huy hiệu của thành Marseille.

Truyền thống này được tuân giữ cho đến cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789 thì bị gián đoạn, và chỉ được tái lập từ năm 1807.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ chủ sự thánh lễ lúc 8 giờ sáng, ngày 24 tháng Sáu này, tại Nhà thờ chính tòa Marseille, để lập lại lời khấn hứa, trước sự hiện diện của Đức Sứ thần Tòa Thánh Celestino Migliore, Đức Tổng giám mục Jean-Marc Aveline của Marseille, sẽ được phong Hồng y ngày 27 tháng Tám tới đây, cùng với các quan chức chính quyền tỉnh và miền, đại diện của Phòng thương mại và tòa án thương mại địa phương.

Thánh lễ thứ hai, Đức Hồng y Parolin sẽ cử hành lúc 6 giờ 30 chiều tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm, tiếp theo đó là buổi canh thức cầu nguyện cho ơn gọi. Đây là lần đầu tiên Đức Hồng y viếng thăm Marseille, thành phố lớn thứ hai tại Pháp, với 870.000 dân cư và Tổng giáo phận Marseille có 715.000 tín hữu Công giáo trên tổng số một triệu 48.000 dân cư.

(Vatican News 22-6-2022)

Add new comment

1 + 14 =