Đức Hồng y Parolin bênh vực cuộc cải tổ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ảnh: vaticannews.va/en

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bênh vực cuộc cải tổ giáo triều của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và phê bình những người phản đối Đức Giáo Hoàng.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Đức Hồng y Parolin biểu lộ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Gazetta d'Alba số ra ngày 18/12/2018 nhân dịp ngài đến Alba, bắc Italia, để truyền chức GM cho Đức Cha Marco Mellino, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Đồng Tổng Thư Ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, với nhiệm vụ đặc biệt là giúp tham khảo và hoàn chỉnh dự thảo Tông Hiến “Praedicate Evangelium” (Các con hãy loan báo Tin Mừng) do Hội đồng Hồng Y cố vấn soạn thảo. Văn kiện mới nhắm thay thế Tông Hiến “Pastor Bonus” (Mục tử nhân lành) do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 công bố hồi cuối tháng 6 năm 1988.

Cuộc cải tố giáo triều tiếp tục tiến hành

Đức Hồng y Parolin nói: “Cuộc cải tổ giáo triều Roma không bị bế tắc, nhưng đã được khởi sự và thực hiện: cuộc cải tổ nhắm khẳng định một đoàn thể tính mạnh hơn của hàng Giám Mục, giáo triều không phải chỉ phục vụ Đức Giáo Hoàng nhưng cả các Giáo Hội địa phương nữa, và tránh thái độ tự tham chiếu”.

Đức Hồng y cũng trả lời câu hỏi về Hội đồng 9 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều, quen gọi là Hội đồng C-9 và mới đây Đức Thánh Cha đã quyết định cho nghỉ 3 Hồng Y vì tuổi cao. Đức Hồng y nói:

“Hiện giờ Hội đồng này là C-6, nhưng tôi không loại trừ sự kiện Đức Giáo Hoàng có thể tiến hành việc bổ nhiệm thêm các thành viên mới”. Và Đức Hồng y mạnh mẽ nói rằng: “Những cuộc tấn công rất mạnh mẽ và chống lại cá nhân, không kính trọng Đức Giáo Hoàng là do những người không chấp nhận sự cởi mở mà ngài đang thực hiện, theo chiều hướng một Giáo Hội có khuôn mặt Phúc Âm. Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn rằng Giáo Hội là trong sáng như Tin Mừng và điều này tạo nên những kháng cự” (Gazetta d'Alba 18-12-2018).

Add new comment

13 + 4 =