Đức Hồng y Medina, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự, qua đời

Photo: Vatican News

Đức Hồng y Jorge Medina Estévez, người Chile, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, đã qua đời hôm 03/10 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Valparaíso, ngày 04/10/2021.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Medina Estévez sinh tại thủ đô Santiago năm 1926, thụ phong linh mục năm 1954, khi được 28 tuổi. Vốn là nhà giáo luật và thần học, ngài giảng dạy tại Đại chủng viện và sau đó tại Đại học Giáo hoàng Chile. Năm 1962, cha được Đức Giáo hoàng Gioan XXIII bổ nhiệm làm chuyên gia của Công đồng chung Vatican II. Cuối năm 1984, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Rancagua, và năm 1992, làm Tổng thư ký Đại hội kỳ IV của hàng Giám mục Mỹ châu Latinh, nhóm tại Santo Domingo, rồi năm sau được mời giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Roma.

Năm 1996, Đức cha Medina Estévez được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm quyền Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích và sau khi được bổ nhiệm làm Hồng y, năm 1998, ngài trở thành Tổng trưởng của Bộ này. Đức Hồng y về hưu năm 2002, khi được 76 tuổi. Ngài là tác giả của nhiều sách báo nghiên cứu về thần học, linh đạo, Giáo hội học và Giáo luật.

Với sự qua đi của Đức Hồng y Medina Estévez, Hồng y đoàn còn 215 vị, trong đó có 121 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi.

Trong vòng 10 ngày qua, từ 23/9 đến 03/10, đã có bốn Hồng y trên 80 tuổi qua đời: ba vị Mỹ châu Latinh và Đức Hồng y Dos Santos, người Mozambique.

(Sismografo 3-10-2021)

Add new comment

10 + 1 =