Đức Hồng y Martinez, Tây Ban Nha qua đời

Đức Hồng y Francisco Alvarez Martinez | Vatican News

Đức Hồng y Francisco Alvarez Martinez, nguyên Tổng giám mục Toledo, giáo phận cổ kính nhất tại Tây Ban Nha đã qua đời hôm mùng 05 tháng Giêng năm 2022, hưởng thọ 95 tuổi.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài nguyên là Giám mục giáo phận Tarazona, từ năm 1973, rồi được thuyên chuyển qua ba giáo phận khác, trước khi được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Toledo, từ năm 1995, rồi thăng hồng y năm 2001.

Với sự qua đi của Đức Hồng y Martinez, Hồng y đoàn còn 214 vị, trong đó có 94 vị trên 80 tuổi, và 120 hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Tuy nhiên, ngày 07 tháng Giêng này, Đức Hồng y Ricardo Ezzati, nguyên Tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile sẽ tròn 80 tuổi và số hồng y cử tri sẽ còn lại 119 vị. Ngài là vị đầu tiên trong số tám hồng y sẽ tròn 80 tuổi trong năm nay (2022).

(Sismografo 5-1-2022)

Add new comment

5 + 4 =