Đức Hồng y Krajewski giúp thuốc cho Venezuela

Đức Hồng y Konrad Krajewski | Vatican News

Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh cha sẽ chuyển các thuốc men quyên góp được tại Italia, để giúp dân nghèo tại Venezuela, với sự hỗ trợ của đoàn dược sĩ tại thành phố Napoli, trong sáng kiến gọi là “Thuốc men cho tất cả mọi người”.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Sáng kiến này có từ năm 2015, thu thập các thuốc men tám tháng trước khi hết hạn để gửi giúp các nơi ở nước nghèo đang cần.

Hôm 14/4/2021 vừa qua, ông Vincenzo Santagada, Chủ tịch Hội dược sĩ Napoli, đã chuyển số thuốc quyên góp được cho Đức Hồng y Krajewski để lo liệu gửi và giúp dân chúng tại Venezuela.

(Agenzia Nova 14-5-2021)

Add new comment

11 + 6 =