Đức Hồng y Koch dè dặt về Con đường Công nghị Đức

Đức Hồng y Kurt Koch | © Jacques Berset

Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tiếp tục tỏ ra dè dặt về Con đường Công nghị tại Đức, vì coi những dấu chỉ thời đại ngày nay như những nguồn mạch mới của mạc khải, ngoài nguồn mạch khải Kinh thánh và Truyền thống.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo “Die Tagespost”, xuất bản ngày 29 tháng Chín vừa qua, tại thành phố Wuerzburg, Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, nói rằng: “Những dấu chỉ thời đại cần được quan sát với sự quan tâm và nghiêm túc cứu xét, nhưng chúng không phải là những nguồn mạch mới của mạc khải. Trong ba giai đoạn nhận thức đức tin - là nhìn, phán đoán và hành động, - các dấu chỉ thời đại thuộc vào giai đoạn quan sát, và không thuộc vào giai đoạn phán đoán, cạnh các nguồn mạch của mạc khải.”

Đức Hồng y Koch cho biết thêm rằng ngài cảm thấy bức xúc vì lập trường của những người chủ trương Con đường Công nghị tại Đức hiện nay giống như những “Kitô hữu Đức” thời Đức quốc xã, coi như một mạc khải mới sự xuất hiện của nhà độc tài Hitler. Thời đó, có một phong trào mạnh mẽ trong Tin lành Đức sau cuộc bầu cử năm 1932.

Đức Hồng y Koch nhận xét thêm rằng: “Nguy cơ lớn nhất ngày nay là chân lý và tự do không còn đi chung với nhau, nhưng bị tách biệt. Trong nền thần học ở Đức ngày nay, có một xu hướng mạnh mẽ coi tự do như giá trị cao cả nhất của con người và từ đó phán đoan điều gì còn có thế được coi là chân lý đức tin và điều gì phải bị vứt bỏ”.

Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã phản ứng mạnh mẽ chống lại nhận định trên đây của Đức Hồng y Koch, và đòi Đức Hồng y phải công khai xin lỗi, nếu không Đức cha sẽ chính thức trình lên Đức Thánh cha.

Tuy nhiên, ngay chiều thứ Năm, 29 tháng Chín, Đức Hồng y Koch cho biết ngài bị hiểu lầm, và không muốn làm thương tổn một ai, và không hề có ý ví Con đường Công nghị tại Đức với ý thức hệ Đức quốc xã. Tuy nhiên, Đức Hồng y không thể rút lại nhận định phê bình về hướng đi của Con đường Công nghị này và nói rằng: “Đức tin Kitô phải luôn được giải thích vừa trung thành với nguyên thủy và thích ứng với thời đại chúng ta ngày nay. Vì thế, chắc chắn Giáo hội phải biết những dấu chỉ thời đại và nghiêm túc cứu xét chúng, nhưng chúng không phải là những nguồn mạch mới của mạc khải”.

(KNA 29-9-2022; Cath.ca 30-9-2022)

Add new comment

2 + 3 =