Đức Hồng y Kasper tái phê bình Con đường Công nghị Đức

Đức Hồng y Walter Kasper | CNA/Bohumil Petrik.

Đức Hồng y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái phê bình những thiếu sót của Con đường Công nghị tại Đức và nói rằng sai sót cơ bản của con đường này là gạt bỏ lời Đức Thánh cha kêu gọi Công nghị này qui trọng tâm vào việc loan báo Tin mừng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Con đường Công nghị của Công giáo Đức gồm có khoảng 230 tham dự viên, trong đó có 68 giám mục, 69 đại biểu của Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức và các đại biểu khác. Công nghị này nhắm cải tổ sâu rộng Giáo hội sau phúc trình những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dụng trong Công giáo Đức, qua bốn diễn đàn về các thực thi quyền bính trong Giáo hội, luân lý tính dục, đời sống linh mục, và vai trò phụ nữ trong Giáo hội.

Hồi tháng Sáu năm 2019, Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi một thư dài 19 trang cho Con đường Công nghị Đức, tha thiết kêu gọi hãy chú tâm đến việc loan báo Tin mừng, đứng trước “sự hao mòn và suy thoái đức tin” ngày càng gia tăng trong xã hội Đức.

Lên tiếng trực tuyến hôm 07 tháng Mười Một vừa qua, tại Ngày học hỏi do nhóm làm việc về nhân học Kitô (Arbeitskreis Christliche Anthropologie), Đức Hồng y Kasper, 88 tuổi, nói rằng “thiếu sót cơ bản của Con đường Công nghị Đức là đã gạt qua một bên lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, rằng hãy bắt đầu từ sứ mang cơ bản loan báo Tin mừng, để rồi đưa các tiêu chuẩn phụ thuộc lên hàng đầu. Xét về mặt hình thức, Con đường này không bãi bỏ chức giám mục, nhưng làm cho nó không còn cốt tính. Nói chung, theo văn bản của Con đường Công nghị Đức, giám mục chẳng khác gì với Chủ tịch một Hội đồng giám sát, được bầu theo nhiệm kỳ và có thể bị loại bỏ bất kỳ lúc nào”.

Đức Hồng y Kasper nhấn mạnh rằng “Văn kiện ‘Quyền bính và sự phân quyền trong Giáo hội” đã sai lầm khi đặt những vấn đề phụ thuộc như “xã hội học, khoa chính trị và nhân văn” lên hàng đầu”. Và Đức Hồng y nhắc nhở rằng: “Các giám mục ngày nay không phải là các tông đồ mới; họ thi hành sứ vụ giám mục trong tư cách là những người kế nhiệm các tông đồ”. Sứ mạng của giám mục làm chứng nhân và trung thành loan báo Tin mừng, không phải là một ơn gọi nhất thời”.

Đức Hồng y Kasper cũng nhận xét rằng Con đường Công nghị Đức toan tính thiết lập một thứ kiểm soát dân chủ về quyền bính trong Giáo hội. Giáo hội có thể học hỏi về chế độ dân chủ, nhưng chỉ theo mức độ trật tự của Giáo hội cho phép. Trong Giáo hội sơ khai, cũng có những yếu tố công nghị, nhưng không được lẫn lộn công nghị của Giáo hội với một nghị viện trong đó các quyết định được thông qua với đa số phiếu. Trái lại, cần phải tìm kiếm sự đồng thuận, được hiểu là một dấu hiệu của Chúa Thánh Linh”.

Con đường Công nghị Đức đã nhóm khóa họp toàn thể thứ hai, từ ngày 30 tháng Chín đến 02 tháng Mười vừa qua, nhưng đã đột ngột kết thúc sau khi bỏ phiếu chấp thuận một văn bản ủng hộ việc chúc lành cho những cặp đồng phái và một cuộc thảo luận về vấn đề chức linh mục còn cần thiết hay không. Khóa thứ ba và cuối cùng dự kiến sẽ tiến hành vào tháng Hai năm tới, với các cuộc bỏ phiếu chung kết.

(CNA 9-11-2021)

Add new comment

9 + 4 =