Đức Hồng y Kasper kêu gọi các giám mục Đức đừng từ bỏ trách nhiệm của mình

Đức Hồng y Walter Kasper | Vatican News

Đức Hồng y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi các giám mục Đức đừng từ bỏ trách nhiệm chủ chăn của mình, trong tư cách là những người kế vị các tông đồ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bối cảnh lời kêu gọi trên đây, là quyết định của khóa họp ngày 10 tháng Chín năm ngoái của “Con đường Công nghị”, thành lập Hội đồng Công nghị (Synodal Rat), “một cơ quan thảo luận và quyết định về những tiến triển quan trọng trong Giáo hội và xã hội, và đưa ra những quyết định cơ bản vượt lên trên giáo phận”. Nói khác đi, đây là một cơ quan thường trực cai quản Giáo hội Công giáo tại Đức, có thẩm quyền đưa ra những quyết định quan trọng về kế hoạch mục vụ, các vấn đề tương lai, ngân sách của Giáo hội mà không được quyết định ở cấp giáo phận.

Để thành lập Hội đồng này, có trù định một Ủy ban công nghị gồm 27 giám mục giáo phận, 27 thành viên Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức đã được bổ nhiệm, và 20 thành viên khác sẽ được bầu lên trong khóa họp sắp tới của Con đường Công nghị. Ủy ban này sẽ đảm nhận công việc trong năm nay.

Phản ứng về quyết định này, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin và Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục đã gửi thư, đề ngày 16 tháng Giêng vừa rồi và được công bố hôm 23 tháng Giêng sau đó, trong đó có đoạn cảnh giác rằng quyết định của Con đường Công nghị Đức là điều trái ngược với Công đồng chung Vatican II, trong đoạn số 21 của Hiến chế “Ánh sáng muôn dân về Giáo hội”, và viết: “Chúng tôi muốn minh xác: Con đường Công nghị, cũng như bất kỳ cơ quan nào do Con đường này lập nên, và không một Hội đồng Giám mục nào có thẩm quyền thiết lập “Hội đồng Công nghị ở cấp độ quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ”.

Thư của ba vị Hồng y trên đây đã được Đức Thánh cha phê chuẩn “theo thể thức đặc biệt”, nghĩa là không thể khiếu nại lên thẩm quyền nào khác”.

Tuy có những quyết định trên đây, nhưng Đức cha Georg Bätzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tìm cách tránh né và giải thích thư của Tòa Thánh để Giáo hội tại Đức khỏi tuân hành. Đức cha cũng than phiền vì không có một kênh nào để có thể trao đổi trực tiếp với Đức Giáo hoàng.

Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Kasper cảnh giác chống lại “thủ thuật” của Đức cha Bätzing và nhắc nhở rằng: “Một giám mục không thể chuyển giao một phần hoặc trọn vẹn quyền bính đã được trao ban cho mình theo thể thức bí tích, trong sự kế nhiệm các tông đồ. Sự dấn thân tham gia Hội đồng Công nghị (Synodal Rat) có nghĩa là giám mục vi phạm trách nhiệm đã được đích thị ủy thác cho mình”. Theo Đức Hồng y Kasper, đề nghị chuyển giao một phần trách nhiệm của giám mục và để giáo dân can dự nhiều hơn, đó là điều “thiếu lương thiện và mâu thuẫn trong nội tại”.

(Vatican News 28-1-2023)

Add new comment

2 + 6 =