Đức Hồng y Kasper ủng hộ Đức giám mục Regensburg về Con đường Công nghị

Đức Hồng y Walter Kasper | Vatican News

Hôm 24/9/2021, Đức Hồng y Walter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của Đức cha Rudolf Voderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg, nam Đức, đề nghị một văn bản khác với “Con đường Công nghị” ở Đức, vì có những đường hướng không hợp với đạo lý Hội thánh và gây nhiều tranh luận.


G. Trần Đức Anh, O.P.

“Con đường Công nghị” do nhiều giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức cùng tổ chức, với mục đích cải tổ Giáo hội. Tiến trình này diễn ra trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, trong đó diễn đàn thứ nhất là cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa.

Đức cha Voderholzer, năm nay 62 tuổi (1959) nguyên là một giáo sư thần học tín lý, đã nhiều lần phê bình hướng đi của Con đường Công nghị. Hôm 03/9 vừa qua, ngài lập một trang mạng mới với hướng đi khác. Trong lời giới thiệu trang mạng, Đức cha viết: “Chúng tôi tham gia Con đường Công nghị, nhưng càng ngày chúng tôi càng xác tín rằng tiến trình này sẽ không đạt được mục tiêu của nó, nếu cứ tiếp tục theo con đường đã đi cho đến nay. Chúng tôi xác tín rằng chỉ có một Con đường Công nghị cùng đi với toàn thể Giáo hội, mới có thể là tốt đẹp và đạt được mục tiêu. Toàn thể Giáo hội không phải chỉ là Giáo hội trên toàn thế giới nhưng còn là Giáo hội Giáo hội sơ khai và Giáo hội của các thánh đã đạt tới đích của mình. Nền tảng của Giáo hội chính là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, Đấng thực sự hiện diện trong Thánh Thể và từ đó Giáo hội được xây dựng nên”.

Trên trang mạng, Đức cha Vorderholzer đã phổ biến một văn kiện dài 45 trang, với tựa đề “Quyền bính và trách nhiệm”, với sự cộng tác của bốn học giả khác, cống hiến một Văn bản thay cho văn bản được các thành viên “Con đường Công nghị” thông qua, trong diễn đàn thứ nhất, với tựa đề: “Quyền bính và phân chia Quyền bính” nói về cách thực thi quyền bính trong Giáo hội theo tinh thần dân chủ.

Trong văn bản bài thuyết trình được đọc ngày 24/9 vừa qua, tại thành phố Augsburg, Đức Hồng y Kasper cũng phê bình Văn bản làm việc với tựa đề “Quyền bính và phân chia quyền bính” của Con đường Công nghị, và nhận định rằng đứng trước cuộc khủng hoảng của Giáo hội, Con đường này tìm cách tìm ra một Giáo hội mới, với một nền tảng thần học, nhưng rốt cục nhiều người tự hỏi: Giáo hội mới này có còn hoàn toàn là Công giáo hay không. Nhiều quả quyết của Văn bản này đi ra ngoài nền tảng của Công đồng chung Vatican II. Trong khi đó, Văn bản do Đức cha Vorderholzer trình bày không làm như vậy. Trên nền tảng Công đồng, người ta có thể đi xa hơn Công đồng mà không xung đột với giáo huấn của Giáo hội. Và đây là Con đường truyền thống sinh động, con đường của Giáo hội”. Sau cùng, Đức Hồng y Kasper hy vọng hai bên có thể đi với nhau để tìm giải pháp.

Về phần cha Wolfgang Picken, Quản hạt tại thành phố Bonn, một trong bốn tác giả của Văn bản thay thế, được trang mạng của Đức cha Vordeholzer đăng tải, cha cho biết rất tiếc giới lãnh đạo Con đường Công nghị ở Đức từ khước đối thoại, và điều này trái ngược với ý nghĩa của “công nghị tính” và với những gì Đức Thánh cha Phanxicô mong muốn.

(KNA 22-9-2021)

Add new comment

1 + 1 =