Đức Hồng y Cupich giới hạn thêm việc cử hành thánh lễ nghi thức cũ

Đức Hồng y Blase Cupich | Vatican News

Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng giám mục giáo phận Chicago Hoa Kỳ, đã ban hành chính sách mới giới hạn thêm việc cử hành thánh lễ, theo sách lễ năm 1962, tiền Công đồng chung Vatican II.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Quy luật được Đức Hồng y ban hành ngày 27 tháng Mười Hai vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng Giêng tới đây, đòi những linh mục, phó tế và thừa tác viên thánh chức nào muốn dùng nghi thức cũ thì phải viết đơn xin Đức Hồng y, chiếu theo các qui luật mới. Qui luật này cũng buộc các thánh lễ truyền thống bằng tiếng Latinh phải có các bài đọc bằng tiếng địa phương, dùng bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

Thêm vào đó, các thánh lễ đó không được cử hành ở các nhà thờ giáo xứ, trừ khi Đức Tổng giám mục và Tòa Thánh đồng ý chuẩn chước.

Chính sách mới của Đức Hồng y Cupich cũng cấm cử hành các thánh lễ truyền thống vào Chúa nhật đầu tháng, lễ Giáng sinh, Tam nhật Vượt Qua, Chúa nhật Phục sinh và Chúa nhật lễ Hiện Xuống.

Đức Hồng y Tổng giám mục Chicago cho biết chính sách mới này, theo tinh thần Tự sắc “Traditionis custodes”, những người giữ gìn truyền thống, do Đức Thánh cha Phanxicô ban hành ngày 16 tháng Bảy năm nay. Ngoài ra, qui luật của giáo phận Chicago cũng phản ánh các giải thích luật do Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích công bố hôm 18 tháng Mười Hai mới đây, trong đó Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Arthur Roche nói rằng chủ đích của Tự sắc vừa nói của Đức Thánh cha nhắm tái lập trong toàn thể Giáo hội Công giáo Latinh một kinh nguyện đồng nhất diễn tả sự hiệp nhất, như các sách phụng vụ do thánh Phaolô VI và Gioan Phaolô II Giáo hoàng công bố, phù hợp với các Sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II và truyền thống của Giáo hội.

Về phần Huynh đoàn thánh Phêrô, một trong những tu đoàn tông đồ lớn nhất theo khuynh truyền thống, nói rằng văn kiện giải thích của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích không liên hệ trực tiếp đến những cộng đoàn đã được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận trước đây và được cử hành thánh lễ, các bí tích theo nghi lễ cũ.

Huynh đoàn thánh Phêrô hiện nay có 341 linh mục đang hoạt động tại 14 nước trên thế giới. 185 chủng sinh, trong đó có 17 phó tế. Huynh đoàn có hai đại chủng viện, một tại Đức và một tại Mỹ.

Các linh mục thuộc huynh đoàn này phục vụ tại 147 giáo phận, với 259 nơi thờ phượng, trong đó có 47 giáo xứ. Huynh đoàn chưa bao giờ có nhiều linh mục như hiện nay. Hồi tháng Chín vừa qua có 50 người trẻ gia nhập huynh đoàn, trong đó có 33% là người Mỹ (176), 24% là người Pháp và 10% là người Đức.

(TV Gloria. 20-12-2021)

Add new comment

7 + 8 =