Đức Giám mục Hanke e ngại chia rẽ trong Công giáo Đức

Đức cha Gregor Maria Hanke | © Markus Nowak (KNA)

Đức cha Gregor Maria Hanke, Giám mục giáo phận Eichstaett ở miền nam Đức, e ngại sẽ có chia rẽ trong Giáo hội Công giáo tại Đức, do hậu quả của Con đường Công nghị hiện nay tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 10/4/2021 vừa qua, lên tiếng trong Diễn đàn thảo luận tại Đan viện Plankstetten, Đức cha Hanke phê bình những sai lầm ngay từ bước khởi đầu của tiến trình Công nghị, đó là sự thiếu sự “khởi động tâm linh”. Đức cha nói: “Nếu chỉ thay đổi các cơ cấu của chúng ta thì sẽ không thay đổi được thực tại... Chúng ta không thể làm sáng tỏ hoàn toàn những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục trong Giáo hội Công giáo, là cơ hội dẫn tới Con đường Công nghị hiện nay. Trong lãnh vực này, Giáo hội đã thất bại nặng nề”.

Đức cha Hanke cũng thông báo rằng trong giáo phận Eichstaett của ngài sẽ có một sự thẩm định có hệ thống về những vụ lạm dụng, để rút ra những bài học cho tương lai.

Trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn ở Đan viện Plankstetten, Đức cha Hanke cũng đề cập đến vài đề tài được thảo luận trong Con đường Công nghị. Ngài cho biết là không thấy có con đường nào để tiến tới việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, như công nghị nhắm tới, tuy Đức cha ủng hộ việc thăng tiến phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo. Đức cha Hanke bênh vực lập trường của Tòa Thánh không chúc lành cho các cặp đồng phải, nhưng đồng thời Đức cha nói rằng những người đồng tính luyến ái vẫn có chỗ đứng trong cộng đoàn, “vì họ là những người đã chịu phép rửa tội, là anh chị em của chúng ta, họ thuộc về chúng ta”.

Về vấn đề thay đổi luật độc thân linh mục, như người ta yêu cầu trong Công nghị ở Đức, Đức cha Hanke không loại bỏ điều này, vì đây là kỷ luật của Giáo hội chứ không thuộc về mạc khải của Chúa. Tuy nhiên, Đức cha đề cao sự quí giá của luật độc thân linh mục và nói: “Tôi không chỉ loan báo điều này bằng lời nói của tôi nhưng bằng cuộc sống của tôi. Có một điều gì đó sau cuộc sống này của chúng ta”.

Đức Giám mục giáo phận Eichstaett cũng nhắc đến lá thư dài 19 trang Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi cho anh chị em tín hữu Công giáo ở Đức, hồi đầu Con đường công nghị, trong đó Đức Thánh cha đề nghị một đường hướng tinh thần cho các cuộc thảo luận trong Công nghị. Đức cha Hanke lấy làm tiếc vì trong việc tiến hành Công nghị, cho đến nay vẫn không có chiều kích tinh thần. Và Đức cha kết luận rằng: “Tôi hy vọng và chờ mong rằng Con đường Công nghị hiện nay sẽ không dẫn tới sự chia rẽ trong Giáo hội tại Đức cũng như trong Giáo hội hoàn vũ”.

Con đường Công nghị tại Đức là một tiến trình có 230 đại biểu, thảo luận về việc cải tổ Giáo hội Công giáo theo bốn đề nghị: Thăng tiến phụ nữ, kể cả qua việc truyền chức, thay đổi luật độc thân giáo sĩ, thay đổi luân lý tính dục Công giáo, dân chủ hóa Giáo hội. Nhiều giám mục và thành phần dân Chúa ở Đức hy vọng với những thay đổi như thế sẽ là câu trả lời cho những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây tại nước này.

(KNA 10-4-2021)

Add new comment

1 + 18 =