Đức Biển Đức XVI ra lệnh hủy bỏ những thư từ riêng tư

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI | L'OSSERVATORE ROMANO

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã ra lệnh cho Đức Tổng giám mục bí thư riêng Georg Gänswein hủy bỏ tất cả những thư từ và văn kiện riêng tư của ngài, không có luật trừ. Đức Tổng giám mục cho biết mình tuân hành lệnh này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Gänswein kể lại như trên trong cuốn sách hồi ký tựa đề “Không có gì khác ngoài sự thật” (Nient’altro che la verità), sẽ xuất bản bằng tiếng Ý ngày 12 tháng Giêng tới đây.

Một lệnh tương tự cũng được Đức Gioan Phaolô II ra cho bí thư riêng của ngài là Đức Tổng giám mục Stanislaw Dziwisz, nay là Hồng y cựu Tổng giám mục Giáo phận Cracovia. Tuy nhiên ngài bỏ qua lệnh đó vì muốn giữ lại những tài liệu quan trọng của Đức Cố Giáo hoàng cho nghiên cứu lịch sử sau này.

Trong cuốn hồi ký, Đức Tổng giám mục Gänswein cho biết đã nhận được các chỉ thị rõ ràng về thư viện, các thủ bản và văn kiện về Công đồng chung Vatican II, và thư từ của Đức Biển Đức. Ngoài ra, Đức nguyên Giáo hoàng cũng quyết định trong chúc thư về tài sản vật chất của ngài. Chúc thư này được ngài sửa lại nhiều lần, lần chót hồi tháng Năm năm 2021.

(KNA 6-1-2023)

Add new comment

4 + 0 =