Đệ trình Đức Thánh cha cuốn sách lễ mới bằng tiếng Ý

Ảnh: Vatican News

Sáng ngày 28/8/2020 vừa qua, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã đệ trình Đức Thánh cha cuốn sách lễ mới đầu tiên bằng tiếng Ý.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Sách lễ này được dịch theo ấn bản mẫu thứ ba sách lễ bằng tiếng Latinh và được hoàn thành sau 17 năm làm việc. Việc sử dụng bản dịch sách lễ mới, sẽ bắt buộc từ Chúa nhật thứ IV mùa Phục Sinh, tức là ngày 4/4/2021, nhưng có thể sử dụng ngay sau khi xuất bản. Trong những tuần lễ tới đây, sách lễ được giao cho các giám mục Italia và các giáo xứ.

Hiện diện cùng với Đức Hồng y Bassetti trong buổi đệ trình sách lễ mới lên Đức Thánh cha, có một phái đoàn những vị đã cộng tác vào việc ấn hành sách lễ này. Đức Thánh cha đã cám ơn các vị vì món quà nhận được và ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc đã thực hiện trong tinh thần tiếp tục áp dụng công đồng.

Sách này đã được Hội đồng Giám mục Italia chấp thuận và được Đức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn, ngày 16/5 năm ngoái (2019). Sách đáp ứng ngôn ngữ và tình trạng mục vụ của các cộng đoàn. Trong số những điểm mới, có sự thay đổi một câu trong kinh Lạy Cha: câu “xin đừng dẫn chúng con vào cơn cám dỗ” (non ci indurre in tentazione), thành “xin đừng bỏ mặc chúng con cho cơn cám dỗ” (non abbandonarci alla tentazione); hoặc trong kinh Vinh Danh “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (pace in terre agli uomini di buona volontà), được thay bằng câu “Bình an dưới thế cho những người Chúa thương” (pace in terra agli uonini, amati dal Signore).

Sách lễ sẽ được Nhà sách và Nhà Xuất bản Vatican phát hành, từ cuối tháng Chín tới đây

(Vatican News 28-8-2020)

Add new comment

2 + 3 =