Đền thờ và Quảng trường thánh Phêrô bị đóng vì Coronavirus

Ảnh: ANSA

Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: để tránh sự lan tràn dịch Coronavirus, Quảng trường thánh Phêrô và Đền thờ tại đây bị đóng cửa từ ngày 10/03/2020 đối với các du khách và các cuộc viếng thăm có hướng dẫn.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thông cáo cũng cho biết nhà thuốc tây và siêu thị ở nội thành Vatican, tuy vẫn mở cửa, nhưng số người được vào hai nơi này mỗi lần tùy thuộc số lượng khoảng trống bên trong lúc đó, để tránh tình trạng quá đông người, dễ làm lây virus.

Các biện pháp trên đây cùng với một vài biện pháp khác được áp dụng cho đến ngày thứ Sáu 03/04 tới đây.

Add new comment

2 + 9 =