Đại hội của tổ chức Talitha Kum chống buôn người

Ảnh: FB | Talitha Kum | @talithakum.uisg

Từ ngày 21 đến 27/09/2019 tới đây, Đại hội Liên mạng “Talitha Kum” của các nữ tu chống nạn buôn người sẽ tiến hành tại Roma nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức này.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Danh xưng tổ chức này rút từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Marco (5,41) nói với cô bé 12 tuổi con gái Ông Giairo nằm như chết: “Talitha Kum, Hỡi bé, Ta nói con hãy trỗi dậy!”, và cô bé được hồi sinh, trỗi dậy và bước đi.

Khai sinh và tình trạng hiện nay

Liên mạng này được khai sinh hồi tháng 9 năm 2009 như một mạng quốc tế của các nữ tu chống lại nạn buôn người và giúp cộng tác, trao đổi thông tin giữa các phụ nữ và những người thánh hiến tại 140 quốc gia 5 châu, thuộc 80 mạng địa phương. Điều hợp viên Liên mạng Talitha Kum là nữ tu Gabriella Bottani, người Italia, thuộc dòng thừa sai thánh Comboni. Chị giải thích rằng:

“Câu 'Talitha Kum' có năng lực biến đổi lòng cảm thương và thương xót, thức tỉnh ước muốn sâu xa mong được phẩm giá và được sống, ước muốn ấy bị đè nén và bị thương tổn vì bao nhiêu hình thức khai thác. Nạn buôn người làm cho nạn nhân bị mất phẩm giá và căn tính.”

Đại Hội sắp tới

Đại hội sắp tới có chủ đề là “Cùng nhau chống nạn buôn người”. Tham dự Đại Hội có đại diện của mỗi chi hội trên thế giới.

Trong chương trình, Thứ Bảy, 21/09, có thánh lễ khai mạc Đại Hội do Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản, chủ sự tại Đền Thờ Thánh Phêrô, và ngày 26/09 sau đó, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến.

Ngày kết thúc, 27/09, tại trụ sở Hiệp hội các nữ Bề trên Tổng Quyền ở Roma, sẽ công bố văn kiện chung kết của Đại Hội, trong đó có trình bày thực trạng của các quốc gia, miền và đại lục, dựa trên những suy tư của các mạng chống buôn người ở địa phương, nói lên những vấn đề cấp thiết trong lãnh vực này.

Sinh hoạt nổi bật năm ngoái

Hồi năm ngoái, ngày 03/12/2018, Liên mạng “Talitha Kum” và Hiệp Hội quốc tế các nữ Bề trên Tổng quyền đã mời được 15 nhà ngoại giao các nước cạnh Tòa Thánh tham dự một cuộc gặp gỡ tại trụ sở của Hiệp Hội ở Roma, với chủ đề là “Talitha Kum” tại Phi châu: các nữ tu dấn thân chống lại nạn nô lệ tân thời”. Cuộc gặp gỡ nhắm thông tin về vấn đề và công việc của các nữ tu trong lãnh vực này. Trong số những người hiện diện tại cuộc gặp gỡ, đặc biệt có đại sứ Cộng Hòa Ailen cạnh Tòa Thánh, ông Derek Hannon, và nữ đại sứ Anh quốc cạnh Tòa Thánh là bà Sally Jane Axworthy. Đây là hai nước đặc biệt dấn thân chống nạn buôn người. (Sismografo 17-9-2019)

Add new comment

1 + 4 =