Đại hội các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Lyon

Photo: Pater Karl Wallner /Facebook

Đức Tổng giám mục Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, cho biết cuộc gặp mặt đang nhóm tại Lyon bên Pháp trong những ngày này, là một “Đại hội lịch sử”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đại hội nhóm tại Lyon bên Pháp, từ ngày 16 đến 23 tháng Năm tới đây, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hội Truyền bá do chị Pauline Jaricot thành lập. Chị sẽ được phong chân phước vào thứ Bảy, ngày 21 tháng Năm này cũng tại Lyon, do Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đại diện Đức Thánh cha chủ sự.

Trong bài dẫn nhập đại hội chiều thứ Hai, ngày 16 tháng Năm vừa qua, Đức Tổng giám mục Dal Toso, cũng là Đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, nói rằng: “Tôi cảm thấy và tin rằng mọi người chúng ta tụ họp tại đây đều cảm thấy được đặc ân vì được chứng kiến biến cố này, vì chúng ta là những người thừa hưởng đại đoàn sủng của chị Pauline Jaricot, người đã mưu ích rất nhiều cho Giáo hội trong hai thế kỷ qua... Sự đóng góp của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cho Giáo hội không phải chỉ về mặt vật chất, nhưng nhất là về mặt tinh thần, vì từ đó đã nảy sinh một phong trào tinh thần truyền giáo rộng lớn để cống hiến cho các tín hữu sống trọn vẹn đức tin của họ”.

Ngoài khía cạnh tiêu cực là vì số tiền các tín hữu trên thế giới đóng góp cho công cuộc truyền giáo bị giảm sút trong những năm gần đây, đặc biệt vì sự tham dự thánh lễ của các tín hữu bị cản trở do đại dịch, Đức Tổng giám mục Dal Toso đặc biệt nhấn mạnh đến những gì tích cực trong viễn tượng tương lai, nhờ khả năng thích ứng của mỗi Ban giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, ví dụ sử dụng các kỹ thuật mới trong các hoạt động của mình, trong đó có việc quyên góp. Con đường này đã bắt đầu được sử dụng kể cả trước thời đại dịch. Các phương tiện truyền thông địa phương, phát thanh và truyền hình, được đặc biệt trợ giúp nhờ tài trợ của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Dal Toso cũng lấy làm khích lệ vì sự gia tăng cộng tác với nhau giữa các ban lãnh đạo toàn quốc của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Hiện diện tại Đại hội ở Lyon, cũng có Đức Tổng giám mục Juan Ignacio Arrieta, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, để giúp suy tư về các qui chế và qui luật điều hành của các Ban lãnh đạo toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Đức Tổng giám mục Dal Toso cũng ngỏ lời chào mừng cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, tân Tổng thư ký Hội Giáo hoàng Liên hiệp truyền giáo, lần đầu tiên tham dự Đại hội thường niên của các vị giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đến từ gần 120 quốc gia.

(Fides 18-5-2022)

Add new comment

1 + 0 =