Đại diện Tòa Thánh kêu gọi chống bất bao dung

Đức ông Janusz Urbańczyk | Vatican News

Đại diện Tòa Thánh tại tổ chức An ninh và cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, Đức ông Janusz Urbańczyk, kêu gọi tổ chức quốc tế này dành ưu tiên cho chương trình thăng tiến sự bao dung và chống kỳ thị.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tổ chức này qui tụ 57 nước thành viên Âu châu cùng với Hoa Kỳ và Canada, với trụ sở tại Vienne, thủ đô Áo. Năm nay đến lượt Thụy Điển làm chủ tịch tổ chức này.

Trong bài tham luận hôm 14/1/2021 vừa qua, tại khóa họp thứ 1298 của Hội đồng thường trực tổ chức OSCE, Đức ông Urbańczyk khuyến khích Ban lãnh đạo Thụy Điển duy trì đề tài bao dung và chống kỳ thị trong chương trình hành động của OSCE, tiếp nối những thành tựu của ban lãnh đạo Albani trước đây. Đức ông đại diện phái đoàn Tòa Thánh nói: “Chúng tôi hy vọng ban chủ tịch đặc biệt quan tâm đến nạn bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô, người Do thái, Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Thi hành đường hướng này, chúng tôi kêu gọi ban lãnh đạo Thụy Điển chấp nhận một lối tiếp cận, có tính cách toàn bộ và đối phó với các vấn đề liên hệ với nhau, đồng thời nhìn nhận đặc điểm của những hình thức bất bao dung và kỳ thị chống tín đồ các tôn giáo, đáp ứng nhu cầu đặc thù của các cộng đồng bị chiếu cố, không tỏ ra thiên vị hoặc chọn lựa ưu tiên trong số các cộng đồng ấy”.

Trong bài tham luận, Đức ông Urbańczyk cổ võ sự đóng góp quan trọng của phụ nữ trong các tiến trình hòa giải và xây dựng hòa bình trên mọi cấp độ để phòng ngừa xung đột, xử lý khủng hoảng và giải quyết các vấn đề, hồi phục thời hậu xung đột, cũng như tiến trình tái thiết sau chiến tranh. Vị đại diện Tòa Thánh nói: “Phái đoàn Tòa Thánh hy vọng ban chủ tịch Thụy Điển, khi chu toàn các ưu tiên của mình, sẽ tìm cách đạt được những kết quả cụ thể trong việc thăng tiến vai trò của phụ nữ đối với việc hòa bình và an bình, chiếu theo các quyết tâm đã được mọi nước đồng thuận”.

(Rei 14-1-2021)

Add new comment

4 + 5 =