Đại dịch làm suy giảm việc thực hành đạo tại Ba Lan

Foto di don Krzysztof Tomeczkowski SDB

Đại dịch Covid-19 đã để lại những vết thương cho việc thực hành đạo tại Ba Lan, làm suy giảm lòng đạo đức của các tín hữu Công giáo nước này, theo một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu dư luận quần chúng (CBOS), tại Varsava.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo kết quả điều nghiên, công bố hôm 27 tháng Sáu vừa qua, số tín hữu Công giáo Ba Lan đi lễ Chúa nhật giảm xuống còn 37%, so với 46% trước đại dịch. Cũng có sự giảm sút số tín hữu trước đó đã thực hành đạo một cách đều đặn và gia tăng số người cho biết họ không bao giờ đi nhà thờ.

Tuy nhiên, số người thực hành đạo hơn một lần mỗi tuần vẫn không thay đổi trong khoảng thời gian, từ năm 2020 đến 2022.

Viện nghiên cứu dư luận của Ba Lan cũng nói rằng thời kỳ cách ly ban đầu và những lo âu kèm theo đó, tâm trạng bất an về tương lai và lo âu cho sức khỏe và sinh mạng của bản thân và người thân làm gia tăng việc thực hành đạo của người Ba Lan. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên của đại dịch, có sự giảm sút số người tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện nơi những người đi nhà thờ, ít hơn mức độ mỗi Chúa nhật trước khi đại dịch bộc phát.

(Kai 27-6-2022)

Add new comment

5 + 13 =