Thánh Lễ Chúa Nhật : Mồng Một Tết Quý Mão, 22/01/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật : Mồng Một Tết Quý Mão, 22/01/2023

Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. 

Add new comment

1 + 0 =