Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm A, 02/04/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm A, 02/04/2023.

Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng với Đài ca tụng Chúa.

Add new comment

5 + 5 =