Thánh Lễ Chúa Nhật IV Thường niên năm A, 29/01/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật IV Thường niên năm A, 29/01/2023

Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. 

Add new comment

5 + 3 =