Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A, 19/03/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A, 19/03/2023

Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng với Đài ca tụng Chúa. 

Add new comment

10 + 8 =