Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm A, 12/03/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm A, 12/03/2023.

Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng với Đài ca tụng Chúa. 

Add new comment

5 + 1 =