Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A, 21/05/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A, 21/05/2023.

Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng với Đài ca tụng Chúa.

Add new comment

19 + 1 =