Thánh Lễ Chúa Nhật, 21/10/2018

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm B, - Chúa Nhật Truyền Giáo, 21/10/2018.

Add new comment

11 + 4 =