Lời Chúa, Thứ Tư 14/11/2018

Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: Tt 3:1-7

Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng phục thủ lãnh và những người quyền chức, biết vâng lời, sẵn sàng làm mọi việc thiện, đừng thoá mạ ai, và đừng gây gỗ, nhưng ở khoan dung, tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người. Vì chưng, xưa kia chúng ta cũng ngu muội, bất phục, lầm lạc, nô lệ cho tham vọng và nhiều khoái lạc khác, sống trong gian ác và ghen tương, khả ố và đố kỵ lẫn nhau. Nhưng khi Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần, Đấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta, qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tin Mừng: Lc 17:11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Suy niệm: BIỂU LỘ TÌNH YÊU

Khi yêu nhau, lúc gặp mặt, người ta luôn muốn làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho người mình yêu; lúc vắng mặt, người ta thường nhớ nhung và muốn được liên lạc với người yêu dù chỉ qua thư từ hoặc điện thoại. Những điều ấy được thể hiện là do sức mạnh tình yêu của con người dành cho nhau. Con người là loài thụ tạo còn biết thể hiện tình yêu như thế, huống gì Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu, lại không thể hiện tình yêu của mình cho con người mãnh liệt hơn nhiều ngay cả khi họ bất trung!?

Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của mình cho con người qua việc Ngài tuyển chọn một dân Israel và ký kết giao ước với họ. Thế nhưng, khi yêu, người ta luôn muốn gặp mặt người mình yêu để cảm nhận được tình yêu người ấy dành cho mình. Dân Israel không bao giờ trông thấy mặt Đức Chúa, do đó, họ khó cảm nhận được tình yêu của Đấng mình đang yêu mến. Cảm nhận được sự khó khăn đó, Thiên Chúa đã sai chính Người Con Một của mình đến với nhân loại để cho họ nhận ra tình yêu của mình luôn dành cho họ qua lời nói và việc làm của Đức Giêsu, để từ đó, họ có thể đáp trả tình yêu ấy qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh Đức Giêsu lên đường đi Giêrusalem để thi hành thánh ý Chúa Cha. Thế nhưng, sự khẩn cấp của hành trình lên Giêrusalem không cản được sự quan tâm, việc biểu lộ tình yêu Thiên Chúa của Đức Giêsu dành cho 10 người phong hủi, những người không có chỗ đứng trong xã hội. Dường như 10 người này đã nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ nơi con người Đức Giêsu khi thốt lên: “Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Và quả đúng là như vậy! Sau khi được chữa khỏi, một người trong số họ quay lại tôn vinh Thiên Chúa và nhận ra Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, vì “sấp mình” là hành vi duy nhất chỉ dành cho một đối tượng là Thiên Chúa, ngoài ra, không sấp mình trước một ai cả. Bây giờ, con người đã cảm nhận được tình yêu của người yêu và nhìn thấy mặt của người ấy và mau mắn đáp trả lại tình yêu ấy qua hành vi “sấp mình”. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cho anh sự tốt đẹp, đó là “sự sống” của một người bình thường. Bây giờ, anh có thể hoà vào nhịp sống của mọi người mà không sợ người đời xa lánh, coi thường và xua đuổi.

Hơn nữa, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ chữa lành anh căn bệnh thể lý mà còn chữa lành anh cả căn bệnh tâm linh khi Đức Giêsu nói: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Tình yêu ấy không chỉ dành cho những người Do thái, mà cho cả những người Samari, những người dân ngoại. Như vậy, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ ra cho hết thảy mọi người. Điều quan trọng mỗi người có nhận ra và biết đáp trả tình yêu ấy mới là vấn đề.

Ước mong sao, với con mắt đức tin, mỗi người cảm nhận được “người yêu” mình đang hiện diện, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, và cũng biết bày tỏ tình yêu ấy cho mọi người. Sự bày tỏ tình yêu Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính hành động để người khác cũng nhận ra tình yêu ấy mà cùng ca tụng tôn vinh Thiên Chúa với chúng ta bằng cả một tình yêu chân thành, như thánh Têrêsa Avila đã nói: “Tình yêu được đáp trả chỉ bằng tình yêu”. Amen.

Đức Duy, O.P.

Add new comment

1 + 0 =