Lời Chúa, Thứ Năm 15/11/2018

Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: Plm 7-20

Anh thân mến, tôi rất đỗi vui mừng và an ủi, vì lòng bác ái của anh, vì hỡi anh, nhờ anh mà tâm hồn các thánh được hài lòng.

Bởi đó, dầu trong Đức Giêsu Kitô, tôi có đủ quyền để truyền cho anh điều phải lẽ, nhưng tôi thà nại vào đức bác ái mà nài xin anh thì hơn, vì anh cũng như tôi. Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô, tôi nài xin anh cho Ônêsimô, đứa con tôi đã sinh ra trong xiềng xích. Xưa kia nó là người vô ích cho anh, nhưng hiện nay, nó lại hữu ích cho cả anh và tôi nữa, tôi trao lại cho anh. Phần anh, anh hãy đón nhận nó như ruột thịt của tôi.

Tôi cũng muốn giữ nó lại để thay anh mà giúp đỡ tôi trong lúc tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý anh, nên tôi không muốn làm gì, để việc nghĩa anh làm là một việc tự ý, chứ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa anh một thời gian để rồi anh sẽ tiếp nhận nó muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với tôi, huống chi là đối với anh, về phần xác cũng như trong Chúa.

Vậy nếu anh nhận tôi là bạn hữu, thì xin anh hãy đón nhận nó như chính mình tôi vậy. Nếu nó đã làm thiệt hại cho anh điều gì, hay mắc nợ anh, xin anh hãy tính vào sổ của tôi. Chính tôi là Phaolô đây, tôi tự tay viết là tôi sẽ thanh toán, trừ phi tôi kể ra cho anh hay rằng chính anh mắc món nợ với tôi. Hỡi anh, thật thế. Nhờ anh tôi sẽ được hân hoan trong Chúa: anh hãy làm cho tôi được thoả lòng trong Chúa.

Tin Mừng: Lc 17:20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: ‘Này Người ở đây và này Người ở kia’, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

Suy niệm: TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

Người Do thái rất quan tâm đến ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Ngài. Họ nghĩ rằng đó là một biến cố trọng đại, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và cho dân tộc họ. Họ rất mong ngày đó mau đến, nhất là khi họ đang phải sống tủi nhục dưới ách đô hộ của Rôma. Họ muốn biết khi nào và ở đâu, ngày ấy xảy ra. Vì thế, trong bài Tin mừng hôm nay, những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu về việc: Khi nào triều đại Thiên Chúa đến?

Với câu trả lời của mình, Chúa Giê-su đã làm cho họ ngạc nhiên: Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Nó không ở đây hay ở kia, nhưng triều đại ấy đang ở giữa các ông, nghĩa là, triều đại ấy đang trong lòng các ông, trong tâm hồn các ông nếu các ông tin vào Chúa Giêsu, Đấng đang nói chuyện với các ông. Thực sự, triều đại Thiên Chúa đã hiển hiện nơi con người Chúa Giê-su, là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ của thế giới này.

Quả vậy, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy chúng ta rằng: “Triều đại Thiên Chúa sáng tỏ trước mặt mọi người trong lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô”. Ai đón nhận lời của Chúa Giêsu là đón nhận “chính Triều đại Thiên Chúa”. Mầm mống và điểm khởi đầu của Triều đại Thiên Chúa là “một đoàn chiên nhỏ bé” (Lc 12,32), gồm những người được Chúa Giêsu đến triệu tập quanh Người và chính Người là mục tử của họ. Những người đó họp thành gia đình đích thực của Chúa Giêsu. Những ai Người đã quy tụ quanh Người, Người đã dạy cho họ một “cách hành động” mới, và cả một kinh nguyện riêng.

Như thế, điều quan trọng không phải là việc quan tâm triều đại ấy sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu nhưng là thái độ tin và theo Chúa Giêsu. Tin và theo Chúa là đang sống trong Triều đại Thiên Chúa. Triều đại ấy sẽ biến đổi cõi lòng chúng ta trở nên giống Chúa và giúp chúng ta nhận ra tình yêu, ân sủng và sự thứ tha của Ngài dành cho chúng ta. Những người Pharisêu đã không sống trong triều đại ấy bởi họ không tin vào Chúa Giêsu.

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta cần ý thức rằng: Chúng ta được đón nhận biết bao ân sủng của Thiên Chúa, được làm con Chúa và sống trong triều đại của Ngài. Đó là một món quá lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta vì yêu thương chúng ta. Trước món quà lớn lao ấy, mỗi người được mời gọi làm chứng cho Tin mừng của Chúa, nghĩa là giúp người khác nhận ra một Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc các thụ tạo của Ngài.

Việc làm chứng cho Tin mừng của Chúa không chỉ được diễn tả bằng lời nói mà còn bằng một đời sống gương mẫu của mỗi người. Chính lời nói tốt lành và gương sáng của mỗi người sẽ giúp người khác nhận ra triều đại Thiên Chúa đang ở giữa họ và sẽ thúc đẩy họ tin vào Ngài.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa và sống trong triều đại Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn biết dùng lời nói tốt đẹp và gương lành để làm vinh hiển triểu đại Ngài, và đồng thời cũng giúp mọi người nhận ra và tin vào Ngài để họ cũng được sống trong triều đại của Ngài. Amen.

Đức Duy, O.P.

Add new comment

1 + 14 =