Lời Chúa, Thứ Hai 06/08/2018

Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

Bài đọc 1: Đn 7:9-10, 13-14

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Bài đọc 2: 2 Pr 1:16-19

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Tin Mừng: Mc 9:2-10

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"

Suy Niệm

Con Người tỏ lộ chính mình

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Đanien mô tả về thị kiến của ông. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy một nhân vật đặc biệt xuất hiện và được mô tả là Con Người. Ông viết: “Có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong”. Như thế, Con Người ấy được giới thiệu với toàn thể nhân loại. Muôn nước được hưởng vinh quang và phục quyền thống trị của Người. Họ phải vâng theo lời Người chỉ dạy. Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, Vị Lão Thành ấy chính là Thiên Chúa Cha, và Con Người là Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa làm người.

Thị kiến của ngôn sứ Đanien đã trở thành hiện thực trong bài Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã tỏ lộ chính Người là ai cho ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan trên một ngọn núi cao. Trong cuộc biến hình này, có hai nhân vật quan trọng trong Cựu ước xuất hiện. Đó là hai chứng nhân của Cựu Ước hiện ra với Người là Môsê, vị trung gian của lề luật, và Êlia, vị tiên tri của Thiên Chúa hằng sống. Thần tính của Chúa Kitô, được tiếng của Chúa Cha công bố, cũng tỏ hiện bởi những biểu hiệu bằng hình ảnh theo kiểu diễn tả của thánh sử Máccô. Thật vậy, có ánh sáng và mầu trắng tiêu biểu cho vĩnh cửu và siêu việt tính:  “Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”. Các môn đệ này rất ngạc nhiên và sững sờ kinh ngạc trước vinh quang của Người. Các ông luôn muốn được ở trong vinh quang ấy, vì thế, các ông mới thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia”. Khi ấy, có tiếng Chúa Cha phán xuất phát từ đám mây rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Như thế, các môn đệ nhận ra: Chúa Giêsu chính là Con Một Thiên Chúa với vương quyền trên mọi loài thụ tạo, và mỗi người phải vâng theo lời Người, phải sống theo những lời chỉ dẫn của Người.

Vinh quang của Chúa Giêsu và lời của Người vẫn chiếu toả và vang vọng trong mỗi Thánh lễ nơi bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa. Người đang mời gọi chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng vinh quang của Người. Và Người cũng đang mời gọi chúng ta: Lắng nghe Lời Người là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là Thầy Dạy Chân Lý để sống theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của Người, hầu mỗi người đón nhận được vinh quang của Người.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết mở tai, mở lòng và mở trí để lắng nghe Lời Người. Và xin Chúa cho chúng con biết đáp lại Lời Chúa không phải chỉ bằng việc ca hát tôn vinh, xin ơn và tạ ơn, nhưng còn bằng việc dốc tâm dấn bước sống theo những lời ấy hầu được sống trong vinh quang của Người. Amen.

Đức Duy

Add new comment

7 + 3 =