Lời Chúa, Thứ Bảy 11/08/2018

Thứ Bảy Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Bài đọc 1: Kb 1:12 – 2:4

Chớ thì ngàn xưa Chúa chẳng phải là Thiên Chúa, Chúa của tôi, là Đấng Thánh của tôi? Vậy là chúng tôi không sao chết được. Lạy Chúa, Chúa đã đặt nó lên để xét xử, làm cho nó vững mạnh để trừng phạt. Mắt Chúa tinh sạch, không thể nhìn sự dữ, không thể xem sự gian ác. Tại sao Chúa lại nhìn những kẻ gian ác, và kẻ bất lương nuốt người công chính hơn nó, sao Chúa vẫn làm thinh? Chúa để loài người như cá biển, như sâu bọ không có vua quan. Nó lấy lưỡi câu mà bắt hết, lấy chài mà kéo mọi sự, lấy lưới mà thu lượm: bởi thế nó hớn hở vui mừng. Vì vậy, nó cúng tế cho chài, nó dâng lễ vật cho lưới, vì bởi đấy nó được phần béo tốt và món ăn ngon. Lẽ nào nó cứ thả lưới không ngừng và luôn luôn tàn nhẫn sát hại các dân? Tôi sẽ đứng ở vọng canh của tôi, đứng yên nơi thành lũy của tôi, tôi chờ xem Chúa dạy tôi thế nào, và trả lời ra sao cho điều tôi biện bạch? Chúa đáp lại tôi rằng: "Hãy chép điều ngươi thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín".

Tin Mừng: Mt 17:14-20

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".

Suy niệm

Việc chữa lành bé trai bị bệnh

Có người nói về đức tin như sau: sự nghi ngờ thấy những trở ngại cản bước, còn đức tin lại thấy lối thoát để đi; sự nghi ngờ thấy bóng tối, còn đức tin thì thấy ánh sáng; sự nghi ngờ luôn đặt câu hỏi: ai tin? Nhưng niềm tin luôn trả lời: “Tôi tin”.

Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành cậu bé trai khỏi đau khổ của chứng bệnh kinh phong vì bị quỷ ám. Thánh Mátthêu miêu tả: bé trai này bị đày đọa rất khổ sở bởi quỷ: cậu ta nhiều lần bị ngã vào lửa, và cũng nhiều lần bị ngã xuống nước. Người đàn ông đã nói với Chúa rằng các môn đệ của Ngài không trừ được loại quỷ này. Và các môn đệ cũng hỏi Chúa: Tại sao chúng con lại không trừ được loại quỷ này? Chúa đã trả lời họ rằng: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” Ngài nói điều này với họ sau khi Ngài đã mắng các môn đệ vì thiếu lòng tin vào Chúa, vào sức mạnh của Chúa.

Chúng ta tự hỏi: Tại sao Chúa lại nói vậy với các ông? Lý do có thể là các môn đệ quá cậy dựa vào sức mình. Họ đã không dựa vào Chúa khi trừ loại quỷ đó mà chỉ dựa vào khả năng của mình. Nói cách khác, họ có thể nghĩ rằng họ là những người có khả năng chữa lành hơn là nhờ vào sức mạnh của Chúa. Họ đã rơi vào một cái bẫy của “tự tôn”, “chính tôi làm” hơn là tin tưởng vào Chúa hay làm với danh Chúa. Do đó, sự tự cao tự đại với những gì mình có đã che lấp con mắt họ để nhận ra nguồn sức mạnh chữa lành nơi Chúa Giêsu và cắt đứt sự tin tưởng của họ vào quyền năng của Ngài.

Đôi khi chúng ta cũng giống như các môn đệ. Chúng ta hãnh diện vì những việc mình làm và vui mừng vì được người khác khen ngợi. Chúng ta không nên hãnh diện về điều đó bởi vì chúng ta có được những khả năng chữa lành người khác là vì chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta nên vui mừng và hãnh diện vì Chúa yêu thương chúng ta và chọn chúng ta để biểu lộ tình yêu của Ngài cho anh chị em.

Thật vậy, bảo mỗi người định nghĩa đức tin là gì thì không phải là chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, có người nói: đức tin bao gồm việc hiểu biết về Thiên Chúa. Nó cũng bao hàm việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa và hết lòng thực hiện những gì là tốt, là đúng. Tất cả những điều đó là đúng, nhưng chưa đủ. Chúa Giêsu thêm một yếu tốt nữa cho đức tin dựa trên bài Tin mừng hôm nay, đó là yếu tố tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng họ có sự hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng họ chưa tin tưởng đủ vào Ngài. Do đó, họ cần ăn chay và cầu nguyện thêm, tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Chúa khi hành động nhân danh Chúa Giêsu hoặc luôn liên kết hiệp mật thiết với Chúa.

Trong cuộc sống, chúng ta thường đối diện với những tình huống mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải đối mặt với những công việc của ma quỷ qua những người khác hay qua những nhiệm vụ mà chúng ta phải làm. Chúng ta cần ý thức rằng những “loại quỷ này” được gửi đến cho chúng ta không phải bởi vì Chúa kiểm tra lòng tin của chúng ta, nhưng bởi vì Ngài muốn chúng ta có niềm tin vững mạnh hơn và luôn biết tin tưởng vào Ngài để chúng ta có thể can đảm tránh làm những công việc ấy.

Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tin tưởng vào Ngài khi làm mọi sự để chúng con có thể đẩy lùi những cám dỗ ma quỷ đang vây bủa chúng con, và để chúng con diệt được những ham muốn bất chính trong con người chúng con. Amen.

Đức Duy

Add new comment

13 + 4 =