Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 27/07/2022

XIN THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC

Được chúc phúc là một ân lộc lớn lao, là niềm vui vô bờ mà mọi người ai cũng chờ mong. Trong Cựu Ước người đẹp lòng Thiên Chúa luôn được Chúa chúc phúc. Thánh vịnh 67 diễn tả lời khẩn cầu của dân Israel xin Thiên Chúa chúc phúc và ban cho họ có thêm các ân huệ mới, để họ nói cho toàn thế giới thấy đâu là gương mặt thật của Thiên Chúa, đường lối và cung cách hành xử quảng đại - công bình đầy tràn yêu thương của Ngài.

Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Sau khi tác giả Thánh vịnh mời mọi dân tộc nhận biết sự thống trị tối cao mà Thiên Chúa thực thi với sự công bằng, với lòng tốt và sự ân cần, thì mọi tín hữu tươi vui biết ơn Ngài. Sự biết ơn đó phải được hô vang để mọi dân tộc trên trái đất cùng nhìn nhận, và như thế họ cũng sẽ cảm thấy được thúc đẩy cùng hiệp ý với dân Israel chúc tụng Thiên Chúa. Lời ca được lặp đi lặp lại nhiều lần để nhấn mạnh ý tưởng của tác giả Thánh vịnh luôn ước mong cho mọi dân nước cùng đồng lòng ca khen chúc tụng Chúa.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,

vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực

và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

Ước nguyện vui tươi và reo hò mừng rỡ, biểu thị một tâm hồn sống sự an bình và cảm nghiệm các ơn lộc của Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc đời mình. Niềm vui luôn được dâng cao và trải rộng cho càng nhiều người càng tốt. Ước nguyện ấy lan rộng vượt mọi biên cương, vượt qua khỏi biên giới quốc gia, đi tới tận cùng bờ cõi trái đất, và đôi khi vươn tới tất cả mọi thụ tạo, mọi sinh linh.

Ước nguyện này không chỉ thuần túy là khao khát là ước mong, nhưng nó còn ám chỉ khát vọng truyền giáo mở rộng biên cương của những tâm hồn muốn cho mọi người nhận biết Thiên Chúa tình yêu, được lôi cuốn vào trong vòng cứu độ, được Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn phúc lộc như Ngài đã tuôn đổ phúc lộc trên dân Israel.

Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái:

Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.

Tất cả những lời kêu xin chúc tụng thành tâm sẽ được Thiên Chúa đáp trả bằng các ân lộc của Ngài. Phúc lộc của Thiên Chúa tuôn đổ trên mọi dân nước giúp mọi người nhận biết quyền năng của Thiên Chúa và tôn kính uy danh. Đây là dấu hiệu dân đã được Thiên Chúa cai trị và chăm sóc, đây cũng là dấu hiệu sự thuộc về, sự tùng phục đáp trả.

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

Tâm tình đặc biệt của niềm tri ân và kính tôn mà con người cảm nghiệm, khi đứng trước một Thiên Chúa quyền năng yêu thương công bình và chính trực đó là lòng kính sợ. Đó chính là việc thừa nhận sự hiện diện năng động của Thiên Chúa trong thế giới và nơi con người, đặc biệt nơi dân Israel. Lòng kính sợ là bước đầu tiên dẫn đến ơn cứu độ và trong ngôn ngữ Kinh Thánh nó cùng nghĩa với sự hoán cải, quay về với Thiên Chúa, quy hướng về Ngài.

Lời cầu xin Thiên Chúa chúc phúc, biểu thị một tấm lòng khát ước được thuộc về Thiên Chúa; thể hiện sự quy phục yêu mến và tuân phục. Để đáp lại tấm lòng thành đó, Thiên Chúa tỏa ánh tôn nhan của Ngài trên dân, để dân biết rằng họ được Thiên Chúa chấp nhận và Ngài tuổn đổ phúc lộc cho họ.

Lạy Chúa, ngày lại ngày, chúng con được ca vang lời Thánh vịnh chúc tụng Chúa và xin Chúa chúc phúc lành cho chúng con. Đó cũng chính là tâm tình ngày lại ngày chúng con thân thưa với Chúa rằng chúng con luôn mong ước được thuộc về Chúa, chúng con khát khao yêu mến Chúa, chúng con được thôi thúc truyền rao ân lộc của Chúa cho mọi dân mọi nước bằng chính đời sống của chúng con. Xin gia tăng nơi chúng con một đức tin mạnh mẽ, một đức cậy vững bền, một lòng mến yêu tha thiết mỗi khi chúng con hát vang lời Thánh vịnh và thành tâm cầu xin Thiên Chúa chúc phúc.

Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P       

Add new comment

1 + 1 =