Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 31/03/2023

Thánh vịnh 51 (50) - Th

LẠY THIÊN CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON

Thánh vịnh 51 (50) là thánh vịnh thứ bốn trong bảy thánh vịnh sám hối.[1] Đây là thánh vịnh nói lên một tiến trình sám hối mà tác giả đã trải nghiệm. Mùa Chay thánh, Giáo hội là Mẹ hiền luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối trở về cùng Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện theo thánh vịnh 51 (50), xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta dọn lòng thống hối mà trở về với Chúa trong niềm vui ân thánh.

Ngay từ những câu đầu tiên của thánh vịnh 51 (50), tác giả cho thấy việc nhận biết mình biết Chúa là điều kiện cần và đủ để thực hiện hành trình sám hối ăn năn. Vì thế, tác giả đã thưa lên với Chúa:

Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Thiên Chúa của Cựu Ước thường được biết đến là một Thiên Chúa nghiêm minh thưởng phạt rõ ràng, nhưng Thiên Chúa mà tác giả thánh vịnh 51 (50) cảm nghiệm là Thiên Chúa nhân hậu, xót thương hải hả. Ngài có quyền xoá hết, rửa sạch hết và thanh tẩy mọi tội nhơ của chúng ta. Thành tâm chạy đến xin Chúa mở rộng lòng thương và thật lòng thưa với Chúa về các lỗi phạm của mình đó là tâm tình đẹp lòng Chúa.

Tuy nhiên, từ việc biết mình có tội đến việc can đảm xưng thú tội lỗi của mình là một tiến trình dài của ơn thánh. Tác giả thánh vịnh đã đi vào chiều sâu tâm linh, ý thức nhìn nhận mình hoài thai trong tội, chào đời trong lầm lỗi, đã phạm tội và mang thân phận tội nhân. Giờ đây tác giả đã xưng ra với Chúa để chờ đón lòng thương xót bao dung của Ngài.

Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Việc ý thức thân phận tội lỗi của mình đã không để tác giả chìm sâu trong tội, nhưng đã hối thúc gieo vào lòng tác giả tâm tình khiêm tốn xin ơn thanh tẩy. Ơn thanh tẩy mà tác giả xin ở đây là một ơn xin tận căn: Xin thanh tẩy cho trắng hơn tuyết chứ không xin nửa vời; và xin xoá bỏ hết mọi lỗi lầm chứ không chỉ xoá một phần, hay xoá từng phần.

Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Cuối cùng, tác giả xin Chúa cho mình ơn biến đổi từ tấm lòng cho đến tinh thần. Và niềm vui được đổi mới đó là niềm vui được lại gần bên thánh nhan Chúa.

Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

Sau khi lãnh nhận được ơn tha thứ, bằng trải nghiệm của mình tác giả hứa với Thiên Chúa là sẽ giúp cho tội nhân trở về với Người... Việc làm này như là việc đền tội sau khi đã xưng tội và sám hối ăn năn.

Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

...

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Giờ đây tác giả ra về với niềm vui khi đặt trọn niềm tin vào ơn tha thứ của Thiên Chúa và niềm vui được đổi mới trong Thiên Chúa.

Tóm lại, thánh vịnh 51 (50) trình bày một trải nghiệm về  một hành trình hoán cải để lãnh nhận ơn tha thứ trong chiều hướng của một lời cầu nguyện thành tâm. Thánh vịnh 51 (50) còn là một mạc khải lớn lao về Thiên Chúa yêu thương. Quả thế, nhận ra một Thiên Chúa yêu thương để trở về với Chúa là đáp lại lời mời gọi khởi đi từ sáng kiến thương xót của Thiên Chúa, làm cho hối nhân nhận ra thân phận tội lỗi của mình, đau khổ ăn năn, cầu xin sự đổi mới, xưng thú các tội, đền tội và tạ ơn. Và rồi, sau khi lãnh nhận ơn tha thứ, hối nhân cũng đã can đảm làm chứng về một Thiên Chúa Thương Xót và nhân hậu cho mọi người.

Lạy Chúa, giữa thế giới đang dần mất cảm thức về tội, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra mình là tội nhân trước mặt Chúa. Xin cho chúng con đừng tuyệt vọng, nhưng tin tưởng nơi Chúa. Xin cho chúng con nỗ lực hoán cải sống tốt trong tình yêu Thiên Chúa – Đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P       


[1] Bảy thánh vịnh sám hối (thánh vịnh 6; 32; 38; 51; 102; 130 và 143).

Add new comment

2 + 6 =