Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 29/07/2022

MỜI GỌI DÂNG LỜI TẠ ƠN

Thực tại đầu tiên trong lịch sử Thánh Kinh chính là ân huệ nhưng không, dư tràn, vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho con người. Khi gặp gỡ Thiên Chúa không những con người đối diện với Đấng Tuyệt Đối, mà còn được thỏa mãn chính Ngài đồng thời được biến đổi. Tạ ơn, chúc tụng, phụng thờ là tiếng đáp lại ân sủng được ban dần dần và liên tục cho đến ngày được ban trọn vẹn trong Đức Kitô. Tạ ơn vừa là việc ý thức các hồng ân Thiên Chúa ban, vừa là sự bộc phát chân thành của tâm hồn ngỡ ngàng cùng trào dâng cảm mến vì lòng quảng đại của Thiên Chúa; vừa là lòng tri ân hân hoan trước vẻ cao cả của Ngài. Việc tạ ơn chúc tụng, phụng thờ giữ vai trò chính yếu trong Kinh Thánh, vì tạ ơn là một cảm nhận linh thánh căn bản của tạo vật, rung cảm vì vui mừng và kính phục khi khám phá một nét gì của Thiên Chúa, của sự cao cả và vinh quang Ngài.

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Lời Thánh vịnh đã cho thấy ngay từ xa xưa con người đã biết dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa. Vậy, tại sao ta phải tạ ơn Chúa?

Lý do thứ nhất đó là:

Chính Chúa dựng nên ta, ta thuộc về Người,

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Lý do thứ hai đó là:

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Tâm tình tạ ơn là ghi nhớ về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương, một Thiên Chúa qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín. Người biết ơn thì tự nguyện quay về với người ban ơn và đi vào trong hiệp thông mới, sâu sắc hơn với người ban ơn. Thiên Chúa muốn ta ghi nhớ tình yêu của Người, và ngay bây giờ ta sống đời ta trong hiệp thông với Thiên Chúa. Vì thế, hãy tạ ơn Chúa, Đấng ban mọi ơn lành, những ơn làm cho đời ta hạnh phúc:[1] ơn làm con Chúa, ơn được làm người, ơn được che chở - được giữ gìn, ơn được Cứu Chuộc, ơn được gia nhập Hội Thánh, ơn được mọi sự lành hồn xác, ơn được chết trong tay Chúa…

Hãy ý thức rằng, mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn. Việc tạ ơn được nâng đỡ bởi đức tin, có thể giúp con người biết tạ ơn ngay cả trong những lúc nặng nhọc đau buồn, trong những lúc thất bại thảm thương…

Lời Thánh vịnh cho thấy mức sung mãn của việc tạ ơn, là sự ca tụng. Khám phá việc tạ ơn cũng chính là tìm thấy niềm vui mừng, sự ca ngợi và hân hoan, sự tôn vinh Thiên Chúa. Nói rõ hơn, tạ ơn là công khai tuyên xưng các kỳ công hiển nhiên của Thiên Chúa. Ngợi khen Chúa, tức là cao rao các vẻ cao siêu của Ngài; cảm tạ Chúa, tức là công bố những việc diệu kỳ Ngài thực hiện, và làm chứng cho các công trình của Ngài.

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Lời Thánh vịnh với tâm tình chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ, đã được Giáo hội sắp xếp ngay vào lời kinh đầu ngày mới. Điều này nhắc nhở mọi người, đây là công việc phải làm trước tiên, nó là mục tiêu hàng đầu, nó dẫn đoàn dân vào trong bầu khí sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa, nghĩa là vào trong đền thánh để tham dự một buổi cử hành phụng vụ tạ ơn.

Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa là một hồng ân và là một niềm vui lớn lao cho chúng con. Vì những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết dành ra thời khắc đầu tiên của ngày mới, để chúc tụng và ca khen Chúa. Xin cho chúng con có được niềm vui khi chúc tụng và ngợi khen Chúa vì Chúa là Thiên Chúa của con và con thuộc về Chúa. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P     

 


[1] GL HTCG các số 2637-2638, 2648.

Add new comment

12 + 0 =