Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 16/08/2018

Cầu cho các nhà lãnh đạo

Add new comment

8 + 8 =