Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 07/01/2019

THÁNH RAYMUNĐÔ LINH MỤC

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ Giáo hội kính nhớ thánh Raymunđô linh mục, ngài là một trong những danh sư thần học và giáo luật của Giáo hội vào thế kỷ 12.

Cậu bé Raymunđô chào đời năm 1175, là con của một hiệp sĩ tại lâu đài Pênhaphô, gần Bácxêlôna miền Catalunha nước Tây Ban Nha. Là người không sống theo những sự dễ dãi của thế gian, cha Raymunđô đã dành trọn thời tuổi trẻ để học hành và luyện tập các nhân đức. Khi mới 20 tuổi, ngài đã giảng dạy triết học tại đại học Bácxêlôna. Vì muốn giúp ích cho Giáo hội, năm 30 tuổi, ngài qua Ý để tiếp tục học luật tại Bolonia. Ngài là vị tiến sĩ ưu tú về giáo luật và giảng dạy nhiều năm tại Bolonia. Nghe biết sự uyên bác của cha Raymunđô, nhiều nhà quí tộc và bậc thức giả trong vùng đã tìm đến ngài để xin thụ huấn.

Vào năm 1222, Đức giám mục giáo phận Bác-xê-lô-na mời ngài về giúp cho địa phận. Được ơn Chúa thúc đẩy, ngài đã gia nhập Dòng Đa Minh khi đã gần 50 tuổi. Sau khi lãnh tu phục Dòng, cha Raymunđô được chọn làm phụ tá cho Đức Hồng y Gioan Sứ thần Tòa thánh tại Tây Ban Nha. Năm 1230, Đức giáo hoàng Grêgôriô thứ IX cảm kích trước sự khôn ngoan và thánh thiện của cha Raymunđô, nên đã mời ngài làm cha giải tội cho mình. Ngài còn được đặt làm Cố vấn Cơ mật trong giáo triều. Cha Raymunđô có tinh thần khiêm tốn nên chỉ ao ước được làm những công việc thấp hèn nhất. Hướng tới việc đào tạo các linh mục cho sứ vụ tương lai, cha đã dày công viết cuốn “Tổng yếu tích luận” với nội dung súc tích chứa đầy những kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ. Trong dòng, ngài cần mẫn biên soạn lại bản Hiến pháp cho đúng cách với từng chương mục rõ ràng nhằm giúp các anh em tu sĩ của mình yêu mến nếp sống tu trì và tuân giữ kỷ luật nghiêm túc ngay cả những điều nhỏ.

Suốt 5 năm làm việc tại giáo triều, đức giáo hoàng đã ủy thác cho ngài đi thu thập các sắc lệnh của đức giáo hoàng. Từ bốn cuốn sách, n gài đã góp lại sắp xếp thành một cuốn và được phê chuẩn vào năm 1234. Ngài luôn quan tâm đến các hoạt động tông đồ giữa người Do Thái và việc đối thoại với các tín đồ Hồi Giáo hầu mang Tin Mừng đến cho họ. Muốn việc đối thoại đạt kết quả, ngài khuyến khích các vị thừa sai học tiếng Ả Rập và tìm hiểu về kinh Côran.

Năm 1238, ngài được bầu làm Bề trên Tổng quyền thứ ba của dòng Đa Minh. Với tư cách là bề trên, ngài thường xuyên đến thăm mỗi tỉnh dòng để hun nóng lòng nhiệt thành của các anh em tu sĩ. Ngài có đời sống thánh thiện và khôn ngoan. Trong mọi sự, ngài luôn giữ nếp sống khiêm tốn đến độ ai cũng tôn trọng và coi ngài là một vị thánh. Cha Raymunđô luôn xác tín vào ơn Chúa, nhất là những lúc gặp đau khổ thử thách. Có lần cha đã khuyên các anh em tu sĩ của mình rằng “Vì anh em được Chúa chấp nhận và thương mến, thế nên sự trong trắng và đạo đức của anh em phải được thanh luyện thêm qua nhiều gian khổ để được trở nên hoàn toàn thuần khiết”. Nhận thấy cha Raymunđô có đời sống thánh thiện, Đức giáo hoàng muốn ngài làm Tổng Giám mục nhưng ngài khiêm tốn từ khước. Lúc tuổi đã cao, cha Raymunđô chịu nhiều những cơn đau bệnh nhưng lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vẫn bừng cháy. Vào ngày 6 tháng giêng năm 1275, cha đã từ giã cõi trần và thọ  một trăm tuổi. Ngày 29/4/1601, Đức Giáo hoàng Clêmentê thứ VIII đã ghi danh ngài vào sổ các hiển thánh.

Lạy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân hậu mà thánh Raymunđô hằng yêu mến, xin hun đúc lòng yêu mến nơi tâm hồn các tín hữu, xin cho chúng con biết say mê học hỏi giáo lý Thánh Kinh, để kín múc sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa, hầu cho đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng thánh thiện. Amen.  

Nt. Anh Thư     

Add new comment

6 + 7 =