Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 05/04/2021

ĐÓN NHẬN TIN MỪNG PHỤC SINH

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! 

 Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

Quý vị và các bạn thân mến!

Sự sống, thiên nhiên vạn vật, bạn bè và người thân là những niềm vui và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta thường không nhận ra vì đôi khi nó không đến theo cách mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, lý do chính vẫn là do chúng ta “không để ý thấy, không nghe thấy hoặc không hay biết”.

Cũng vậy chúng ta đang sống trong ngày thứ Hai bát nhật Phục Sinh, “Chúa đã sống lại”, chúng ta phải tin và cảm nhận được niềm vui này và loan báo cho mọi người biết Tin Mừng Chúa Sống Lại Phục Sinh. Thế nhưng để cảm nhận được niềm vui Phục Sinh một cách trọn vẹn chúng ta phải biết “để ý thấy” và biết “nghe thấy”.

Không như các tông đồ ngày xưa, không ai trong chúng ta nhìn thấy Chúa Sống Lại. Thế nhưng sự kiện Chúa sống lại từ mộ đi ra đã được loan truyền cho đến ngày nay đó là nhờ nhân loại biết lắng nghe lời của các chứng nhân nhìn thấy Chúa sau khi Ngài sống lại. Vì thế việc lắng nghe Lời Chúa luôn là bảo đảm tốt nhất cho việc chúng ta có được niềm vui “Chúa đã sống lại thật.”

Sau khi đón rước được niềm vui Chúa Phục Sinh vào trong tâm hồn thì chúng ta phải biết loan Tin Mừng của Chúa để mọi người cùng tin vào Chúa và cùng có được Tin Mừng Phục Sinh như chúng ta đó là: cuộc sống không chỉ chấm dứt với cái chết ở đời này, nhưng mở rộng đến cuộc sống muôn đời mai sau với Thiên Chúa. Chính đời sống chứng nhân đó sẽ giúp chúng ta cảm nhận niềm vui Phục Sinh một cách sống động, hữu ích.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần chúng con được đón nhận chính sức sống Phục sinh của Chúa tuôn trào trong chúng con. Xin cho sức sống này biến đổi chúng con trở thành chứng nhân hăng say và nhiệt tình  loan báo cho mọi người biết Tin Mừng Phục Sinh rằng chúng ta có cuộc sống đời sau . Amen

Bình Minh     

Add new comment

17 + 3 =