Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 30/07/2022

LỜI MỜI GỌI REO VUI PHỤNG THỜ THIÊN CHÚA

Thờ lạy là hành vi đầu tiên phải có mà con người dành cho Thiên Chúa. Tâm tình khi thờ phượng Chúa là nhìn nhận thân phận mỗi người chúng ta là thụ tạo, là kẻ hèn mọn, là hư không trước mặt Thiên Chúa - Ðấng Sáng Tạo, Người là Tình Yêu vô biên và là Đấng giàu lòng thương xót.[1] Tâm tình này cũng chính là tâm tình mà tác giả Thánh vịnh đã hát lên trong kinh nguyện thờ lạy để tán dương Thiên Chúa cao cả, Ðấng dựng nên loài người chúng ta. Người chọn ta làm dân riêng của Người, để Người hướng dẫn và bao bọc chở che:

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,

vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là Đại Vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.

Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 Thờ lạy Thiên Chúa là tôn kính và tuyệt đối thần phục Người, vì nhận biết tính hư không của thân phận chúng ta, biết sự hiện hữu của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa, và sự hiện hữu của chúng ta có một giá trị trước mặt Người.

Việc thờ lạy Thiên Chúa, cho chúng ta niềm vui bình an -  giúp giải thoát chúng ta khỏi thái độ khép kín, khỏi nô lệ tội lỗi và sự sùng bái thế giới như ngẫu tượng.[2] Ta thờ phượng Thiên Chúa vì Người hiện hữu, và khi tôn kính thờ phượng Chúa, ta chứng thực rằng ta tin Thiên Chúa hiện hữu. Thái độ thờ lạy Thiên Chúa, giúp chúng ta khiêm tốn và tin tưởng vững vàng Người sẽ nhận lời chúng ta khẩn cầu. Tác giả Thánh vịnh nhắc nhở chúng ta rằng dân Israel xưa đã không lắng nghe và tuân theo mệnh lệnh của Chúa, họ đã thờ các thần ngoại bang đang khi tiến về đất hứa. Chúng ta cũng đang tiến về Nước Trời, chúng ta phải biết lắng nghe tiếng Chúa, và chỉ thờ lạy một mình Chúa mà thôi.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!

Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mơriva, như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Thờ phượng Thiên Chúa còn giúp ích cho con người, giải thoát con người khỏi các mưu chước thế gian. Ai không thờ phượng Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa như chủ của sự sống và sự chết của mình, mà cứng lòng thì những thứ tội lỗi khác có thể tràn vào tâm hồn gây nguy hiểm cho người ấy. Nhật biết, phụng sự và thờ phượng Thiên Chúa phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta.[3] Ta không được bội ước và tìm kiếm các thần ngoại như Israel xưa.

Suốt bốn mươi năm, dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta,

nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

Nhưng nếu lúc nào đó trong cuộc đời, ta vướng phải đêm tối tâm hồn, ta có khuynh hướng lầm lạc, và “nếu ta đi tìm Chúa và không biết bắt đầu từ đâu, hãy cứ học cầu nguyện và cố gắng cầu nguyện mỗi ngày.[4] Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc mình về tâm tình không thể thiếu khi cầu nguyện là tin nhận:

Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là Đại Vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.

Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con vào trước nhan thánh Chúa, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình mà tác giả Thánh vịnh đã gieo vào lòng chúng con, một tâm tình reo vui, tri ân cảm tạ chúc tụng Chúa; một tâm tình thuộc trọn về Chúa, tâm tình lắng nghe tiếng Chúa. Xin cho chúng con có được niềm vui ở bên Chúa hướng trọn lòng về Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ lại các ân lộc Chúa ban cho chúng con như Chúa đã ban cho dân Israel khi xưa, để chúng con phụng thờ Chúa và không bao giờ phản bội ân nghĩa Chúa dành cho chúng con. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P     


[1] GL HTCG số 2096.

[2] GL HTCG số 2097.

[3] Youcat Việt Nam số 352.

[4] Mẹ Têrêsa Calcutta; Youcat Việt Nam tr 364.

Add new comment

6 + 14 =