Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 11/08/2018

Sự thánh thiện nằm trong cách tiêu tiền của chúng ta

Add new comment

11 + 4 =