Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 03/11/2018

ÔI TRÁI TIM NGƯỜI MẸ

THÁNH A-NÊ LÊ THỊ THÀNH – GIÁO DÂN, TỬ ĐẠO (1781-1841)

Quý vị và các bạn thân mến,

Xưa cũng như nay, hình ảnh người mẹ góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng những giá trị nhân bản, đạo đức, giúp cho con cái trở nên hữu ích cho mọi người. Do đó, hôm nay, chúng tôi xin gởi đến quý vị và các bạn chân dung của thánh nữ A-nê Lê Thị Thành, hay còn gọi là bà Thánh Đê, giáo dân tử đạo. Người phụ nữ duy nhất hiện diện trong danh sách 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Là tấm gương sáng về đạo hạnh cho các bà mẹ Công giáo Việt Nam.

A-nê Lê Thị Thành sinh năm 1781 tại Bái Ðền, Thanh Hóa; chết rũ tù ngày 12 tháng 7 năm 1841, tại Nam Ðịnh. Đức Pi-ô X đã suy tôn ngài lên hàng Chân Phước ngày 02 tháng 05 năm 1909. Ngày 19 tháng 06 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II suy tôn ngài lên bậc Hiển Thánh.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sinh thời, gia đình ông bà Đê có lòng bác ái thương người, nhất là trọng kính và sốt sắng giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn trong thời cấm đạo. Bằng khả năng hạn hữu của mình, ông bà dành một khu nhà để các cha thừa sai trú ẩn. Chính đức ái Ki-tô giáo này đã đưa bà Đê đến phúc Tử Đạo.

 Dưới đời vua Thiệu Trị bắt đạo, có nhiều linh mục ẩn trốn tại giáo xứ Phúc Nhạc, Ninh Bình. Trong số đó có cha Thành ngụ tại nhà bà Đê. Cha Thành có người giúp việc tham tiền ham chức, đã đến tố cáo Cha với quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền cho quân đến vây bắt cha Thành và bà Đê giải về Nam Định. Khi bị bắt, dù cho phải chịu nhiều lần tra tấn, bà vẫn can đảm trung tín với Chúa. Bà cũng không ngừng khuyên các con tôn thờ Chúa và sống yêu thương nhau. Hơn thế nữa, bà đã để lại cho các con và hậu thế một lời chứng mạnh mẽ về đức tin của mình. Trong giờ hấp hối, người ta thường nghe bà cầu nguyện: "Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết vì con, con xin hết lòng vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa tha mọi tội lỗi cho con". Bà A-nê Đê đã về Nhà Cha trong tinh thần thánh thiện. Hôm đó là ngày 12 tháng 07 năm 1841, sau ba tháng bị giam cầm vì đức tin.

Quý vị và các bạn thân mến,

Tấm lòng của một người mẹ có đức tin vừa tha thiết, vừa vững vàng, vừa nhẫn nại, vừa sáng suốt để nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa và chia sẻ Thánh Ý Chúa cho con cái mình. Bởi trong ánh sáng của đức tin, tình mẫu tử đã trở thành sức mạnh, thành niềm hy vọng trước khổ đau và cái chết. Trong ánh sáng đức tin này, thánh A-nê Lê Thị Thành, người mẹ công giáo Việt Nam, đã để lại cho con cái, không chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp, nhưng còn là lời chứng bằng chính mạng sống mình.

Giáo Hội là một người mẹ. Giáo Hội luôn noi gương Mẹ Ma-ri-a nói lời xin vâng với Thiên Chúa, để dâng hiến cho thế giới biết bao hy sinh, cả những yếu đuối và sự thánh thiện của các nhà truyền giáo, các vị tử đạo, các chứng nhân âm thầm sống thánh mỗi ngày cho Thiên Chúa. Đồng thời Mẹ Giáo Hội cũng không ngừng cầu xin sự nâng đỡ của Chúa cho con cái mình.

Lạy Chúa Giê-su, nhờ lời chuyển cầu của thánh A-nê Lê Thị Thành, xin ban cho chúng con biết không ngừng yêu mến Mẹ Giáo Hội, yêu mến các đấng sinh thành, vì chính các ngài đã yêu thương và hiến mình vì chúng con. A-men.

Giuse Đình Tuấn, O.P     

Add new comment

1 + 6 =