Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 01/04/2023

Thánh vịnh 41 (40)

LỜI CẦU CỦA BỆNH NHÂN 

Cảm nghiệm về một Thiên Chúa yêu thương nâng đỡ khi con người lâm cảnh đau bệnh khổ luỵ là một điều thật khó. An ủi, chia sẻ với người nghèo đói, lầm than, yếu liệt, khi chính bản thân cũng bệnh tật và mong manh phận người là điều khó hơn. Thánh vịnh 41 (40) mở ra cho chúng ta một cánh cửa hy vọng bằng một lời cầu nguyện thẳm sâu và chỉ dẫn cho chúng ta một cách thế sống sao cho đẹp lòng Chúa khi rơi vào cảnh huống này. Cùng với tác giả thánh vịnh 41 (40) chúng ta suy niệm và cầu nguyện.

Mở đầu thánh vịnh 41 (40), tác giả  nói về một người chăm sóc lo cho người nghèo khổ, bây giờ đến lúc thân phận mình bị ốm đau. Tác giả nói lên những lời thật an ủi, rằng người giúp đỡ kẻ nghèo khổ và đau yếu sẽ được Chúa che chở, cho sống lâu và ban hạnh phúc.

Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:

trong ngày hoạn nạn, sẽ được Chúa cứu nguy.

Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống,

lại ban cho hạnh phúc trên đời,

không trao họ cho địch thù hung hãn.

Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu,

lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành.

Ý nghĩa của lời thánh vịnh như dạy chúng ta rằng, chỉ có ai yêu thương thì người ấy mới được Thiên Chúa yêu thương: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Đó là quả phúc dành cho người gieo trái phúc.

Thế nhưng, tác giả thánh vịnh 41 (40) lại miêu tả một tình trạng nan giải, người đã làm điều lành, người đã gieo quả phúc nhưng giờ đây người lại gặp đau khổ thử thách bủa vây. Trong tâm thế đau khổ này, chúng ta hãy xem tác giả đã làm gì.

Thưa, tác giả đã nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình và tác giả đã cho rằng bệnh tật và tội lỗi có mối liên hệ với nhau. Vì thế, tác giả đã cầu xin Chúa thương xót phần linh hồn và chữa lành bệnh thể xác cho mình. 

Con đã thưa cùng Chúa:

Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con,

quả thật con đắc tội với Ngài.

Hình ảnh này nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu mà các sách Tin Mừng thuật lại. Mỗi khi Chúa chữa lành bệnh thể xác cho một người, thì kèm theo đó là Chúa ban ơn tha tội cho họ để chữa lành tâm hồn. Đó là điều giúp chúng ta xác nhận mối liên hệ giữa bệnh tật và tội lỗi. 

Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần ghi nhận ở đây: không phải khi chúng ta làm điều tốt là chúng ta không vướng khổ đau; nhưng Chúa cho chúng ta hiểu rằng, ngay cả khi chúng ta khổ đau, chúng ta vẫn có Chúa phù trợ và nâng đỡ chúng ta.

Trong cuộc sống, chúng ta dễ rơi vào tình trạng mà tác giả thánh vịnh hôm nay đã vướng phải đó là: khi mang trong mình những căn bệnh hoặc vướng vào những khổ đau, chúng ta thường bị kẻ xấu và ngay cả những bạn hữu xung quanh phỉ báng mỉa mai, làm như tất cả những khổ đau bệnh tật ấy là do kết quả của tội lỗi chúng ta (cc 6-10). Hãy nhớ, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh đã nói đến “tội hồng phúc” để chúng ta nhìn những đau khổ và thử thách hôm nay là những ân phúc Chúa dành cho chúng ta.

Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài chữa lành biết bao kẻ bệnh tật đau ốm,... Ngài đã làm bao nhiêu phép lạ để cứu giúp nhân sinh; giờ đây, trong cuộc thương khó, Ngài cũng rơi vào tình trạng như tác giả thánh vịnh hôm nay vướng phải, bị kẻ ác chê bai - nhiếc móc..., bị môn đệ phản bội - chối bỏ - trốn tránh,... thậm chí bị giết chết như một tên tội đồ. Rằng:

Cả người bạn thân con hằng tin cậy,

đã cùng con chia cơm sẻ bánh,

mà nay cũng giơ gót đạp con.

Tác giả thánh vịnh đã cảm nghiệm tình Chúa yêu thương và vững tin vào Chúa ngay cả trong những lúc đau bệnh thử thách ngập tràn. Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, Ngài cũng hiểu thấu tình yêu của Chúa Cha, Ngài đến cứu độ nhân loại để chu toàn ý Chúa Cha. Tâm tình của tác giả thánh vịnh và của Chúa Giêsu ắt hẳn cũng là tâm tình tín thác và cầu nguyện của chúng ta trong lúc này:

Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật,

...

Chúa nâng đỡ con vì con vô tội,

và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.

Lạy Chúa, Chúa chữa lành những kẻ ốm đau, và tha thứ cho bao người tội lỗi. Chúa cũng nói rằng: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” Xin dạy chúng con biết nghĩ đến những người nghèo khó, và nâng đỡ những người đau khổ, để chúng con được Chúa xót thương và cứu độ trong ngày Chúa xét xử trần gian. Xin cho chúng con mỗi ngày dù cho có gặp gian nguy thử thách, chúng con cũng biết hát lên:

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P        

Add new comment

5 + 5 =