Lời cầu cho Ấn Độ

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhận lời cầu nguyện tha thiết của chúng con cho những ai đang phải chịu đau khổ vị đại dịch Virút Corona. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và cảm nhận được sự an ủi của Chúa. Xin ban cho những người chăm sóc bệnh nhân, gia đình và người thân được bảo vệ khỏi sự tấn công của virut. Xin ban ơn an ủi cho những ai đang thương khóc người thân yêu. Xin bảo vệ và hướng dẫn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu các phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin giúp chúng con chế ngự nỗi sợ hãi.

Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, và Thánh danh Con Chúa Giêsu Kitô cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Add new comment

9 + 7 =