Thư Chung Mùng 3 Tết Nhâm Dần của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum

Thánh lễ đưa chân Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P. | giaophankontum.com

Add new comment

1 + 13 =