Thư Đức giám mục giáo phận Qui Nhơn gởi cộng đồng dân Chúa nhân ngày Chúa nhật truyền giáo 2021

1

THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NHÂN KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
24.10.2021

Anh chị em thân mến,

1. Tháng 10 hằng năm được Giáo hội chọn làm Tháng Truyền giáo, mở đầu với lễ kính thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Bổn mạng các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Cao điểm của Tháng Truyền giáo là Khánh nhật Truyền giáo được cử hành vào Chúa nhật áp chót của tháng 10. Năm nay Khánh nhật Truyền giáo đúng vào Chúa nhật 30 thường niên. Trong ngày này, toàn thể Giáo hội hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng với những hy sinh để cầu cho công cuộc truyền giáo trên toàn thế giới cũng như tại các địa phương. Đây cũng là dịp để mỗi Kitô hữu suy nghĩ về nhiệm vụ loan báo Tin Mừng mà mình đã lãnh nhận trong bí tích Rửa tội và bí tích Thêm sức, về cách thực hiện nhiệm vụ ấy trong những hoàn cảnh khác nhau và về nhiệt tình truyền giáo của mình, để cải thiện và ngày càng gia tăng hiệu quả của công cuộc truyền giáo.

2. Trước hết, về việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện cùng Chúa Cha cho công cuộc truyền giáo mà chính Người đã khởi đầu với sự cộng tác của các tông đồ và mọi Kitô hữu qua suốt dòng thời gian. Chính Người cũng đã dạy các Tông đồ một lời kinh truyền giáo tuyệt vời, đó là kinh Lạy Cha mà chúng ta vẫn đọc hằng ngày, nhưng nhiều khi không ý thức. Phần đầu của kinh Lạy Cha gồm 3 lời nguyện truyền giáo: "Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời".

Ba lời nguyện này đã được thể hiện trong chương trình truyền giáo của chính Chúa Giêsu. Người ra đi loan báo Tin Mừng là để mọi dân tộc đang sống trong bóng tối tà thần nhận biết chỉ có một Thiên Chúa đích thật để tôn thờ và cầu khẩn. Danh Người là Thánh, là Thiên Chúa tối cao và toàn năng, là Cha nhân từ và đầy tình thương. Đồng thời Chúa Giêsu cũng loan báo cho mọi người biết Nước Cha đang đến qua bản thân và hoạt động của Người. Người kêu gọi mọi người hoán cải, từ bỏ tà thần và tội lỗi để đón nhận Nước ấy. Cuối cùng, qua lời rao giảng, Chúa Giêsu cho biết rằng từ cõi trời Người đã vâng phục thánh ý Chúa Cha để xuống trần gian thi hành thánh ý ấy cho đến chết và Người dạy mọi người hãy bắt chước Người để thánh ý Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

3. Vì ý thức tính truyền giáo của kinh Lạy Cha, sau năm 1975, khi nhìn thấy cảnh hoang tàn của Giáo phận Qui Nhơn với biết bao giáo xứ kỳ cựu đông đảo giáo dân nay không còn, bao nhiêu nhà thờ bị tàn phá bình địa hay trở nên hoang tàn, lòng giáo dân hoang mang lo sợ như cảnh đàn chiên tan tác, Đức cha cố Phaolô Huỳnh Đông Các đã kêu gọi mọi giáo xứ, giáo họ, gia đình, hãy cùng nhau đọc một kinh Lạy Cha vào cuối các giờ kinh, để cầu nguyện đặc biệt cho việc truyền giáo trong Giáo phận. Ngày nay, Chúa đã thương cho nhiều giáo xứ trong giáo phận được phục hồi với tên gọi ngày xưa, nhiều giáo xứ mới được sinh ra từ những vùng đất hoang tàn ngày ấy, bóng dáng các nhà thờ đã bắt đầu xuất hiện nhiều tại các làng mạc, thị trấn và khu dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi anh chị em tín hữu đang phải sống trong thầm lặng, chưa thể tham dự các sinh hoạt tôn giáo thường xuyên và đời sống đạo còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, số người chưa nhận biết Chúa trong địa bàn Giáo phận quá nhiều so với số giáo dân, khiến cho công cuộc truyền giáo càng trở nên khó khăn. Vì thế, anh chị em hãy tiếp tục truyền thống đọc kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho việc truyền giáo trong Giáo phận.

4. Đặc biệt, trong Chúa nhật Truyền giáo anh chị em hãy sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, suy niệm Lời Chúa, lần hạt Mân côi và làm các việc đạo đức khác để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đây cũng là dịp để anh chị em học hỏi về cách truyền giáo, qua hình thức thảo luận theo nhóm hoặc đọc các bài viết trên sách báo và các trang mạng. Cùng với lời cầu nguyện và học hỏi, anh chị em hãy dâng những hy sinh, chẳng hạn như giảm bớt chi tiêu để đóng góp vào quỹ truyền giáo của Hội thánh theo khả năng của mỗi người, đừng lấy lý do dịch bệnh Covid mà giảm bớt lòng quảng đại của mình. Về hình thức đóng góp, xin các cha có thể thực hiện theo sáng kiến riêng tùy theo hoàn cảnh địa phương của mình.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Nữ Vương truyền phép Rất thánh Mân côi, nguyện xin Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện cùng với những hy sinh của chúng ta và ban xuống cho Hội thánh nói chung và Giáo phận Qui Nhơn nói riêng những ơn lành cần thiết, để công cuộc truyền giáo của chúng ta đem lại những hiệu quả tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.

Tòa Giám mục Qui Nhơn, ngày 21 tháng 10 năm 2021

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Nguồn: gpquinhon.org (21.10.2021)

Add new comment

3 + 5 =