Sống thử trước hôn nhân

Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Sống thử trước hôn nhân.

Nguồn: tgpsaigon.net

Add new comment

4 + 0 =