Chia sẻ nội dung Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54

Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chia sẻ nội dung Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54.

Add new comment

7 + 2 =